- czytaj -

Rekrutacja do II tury projektu „Autostrada do kariery”

Rekrutacja do II tury projektu Autostrada do kariery Rusza rekrutacja do projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych pod nazwą „Autostrada do kariery” w ramach osi priorytetowej IX, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez[...]
- czytaj -

Nowy numer gazetki KLAKSON

Nowy numer gazetki KLAKSON O projektach i innych ciekawych inicjatywach organizowanych w szkole i poza nią można będzie poczytać na kolejnych stronach szkolnej gazetki Klakson. Nowy numer będzie dostępny w sprzedaży już od września 2018. Zapraszamy do[...]
- czytaj -

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Samochodowych Warszawska 26 a, 35-205 Rzeszów NIP: 813-26-87-618; REGON: 000194168     Zaprasza do złożenia ofert w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Autostrada do kariery” Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0016/17[...]
- czytaj -

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe Projekt współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5[...]
- czytaj -

Prowadzenie kursów e-learningowych

Zaproszenie do składania  ofert na: prowadzenie przez trenera 80 godz kursu e-learningowego -” wirtualny warsztat samochodowy „w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Autostrada do kariery” Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0016/17 Branżowa symulacja biznesowa „Warsztat[...]
- czytaj -

Zaplanuj karierę zawodową z coachem

Zaplanuj karierę zawodową z coachem W środę uczniowie klasy 4vT , pod opieką wychowawcy i szkolnego doradcy zawodowego, wzięli udział w warsztatach planowania kariery, zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno – Ekonomiczną w Rzeszowie. Celem warsztatów było[...]