Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w dniach 21 i 22 sierpnia 2023r. w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie 21 sierpnia 2023r.-sala nr 42 Egzamin ustny z języka angielskiego od godz. 9, liczba zdających: 6 22 sierpnia 2023r.  godz. 9:00 (godz.8:30) Egzamin pisemny z matematyki na […]

Informacje dla maturzystów o wynikach egzaminu

Informacje dla maturzystów o wynikach egzaminów Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 7 lipca 2023 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach od 7 lipca 2023 r. w godz. 800-1430 w sekretariacie szkoły. Warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego 21 sierpnia 2023r.- egzaminy ustne 22 sierpnia 2023r.- egzaminy […]

Egzaminy maturalne

Egzaminy maturalne Informacje dla maturzystów Matura 2023 w Formule 2015. Ważne informacje dla maturzystów: uczniów i absolwentów. Terminy dla uczniów klas maturalnych  Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2022/2023 przystąpić do egzaminu maturalnego Kluczowe informacje o egzaminie maturalnym Deklaracja Komunikat o przyborach Harmonogram […]

7 lutego upływa termin wypełnienia ostatecznych deklaracji maturalnych

Termin wypełnienia ostatecznych deklaracji maturalnych Uwaga Maturzyści! Przypominamy, że termin nanoszenia zmian w deklaracjach–deklaracja ostateczna do 7 lutego 2023r. Więcej szczegółów i informacji w zakładce Matura oraz na stronie: CKE i OKE Pamiętajcie, w bieżącym roku szkolnym obowiązuje Was tzw. Formuła 2015! Dorota Szymborska Wicedyrektor Zespołu Szkół […]

Uwaga matura! 2023 i 2024

Uwaga matura! 2023 i 2024 Na stronie CKE została zamieszczona prezentacja dotycząca egzaminumaturalnego w roku 2023 i 2024 proponujemy uczniom i rodzicom zapoznaniesię ze zmianami.  

Termin złożenia deklaracji wstępnej przystąpienia do matury

Termin złożenia deklaracji wstępnej przystąpienia do matury Do 30 września 2022 r. złożenie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnejDeklaracja – załącznik 1a oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego – dotyczy uczniów klas IV Technikum po gimnazjum i słuchaczy 2 oddziału Szkoły branżowej […]

Nowa strona dla maturzystów – Students.pl

Nowa strona dla maturzystów – Students.pl Zapraszamy na stronę Students.pl gdzie znajdziecie następujące informacje: Ścieżki kariery: omówienie kierunków studiów, głównie pod kątem odpowiedzi na pytanie czym można się zajmować po ukończeniu danego kierunku. Do końca bieżącego roku opublikujemy artykuły na temat 30 najbardziej popularnych kierunków […]

Matury poprawkowe

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie 8 września 2020 r.   Egzamin poprawkowy z matematyki na poziomie podstawowym Nowa Formuła Egzamin poprawkowy z języka polskiego na poziomie podstawowym Nowa Formuła 14:00 (170 minut) Sala nr 100 (świetlica) Liczba zdających […]

Komunikat dla tegorocznych maturzystów!

Komunikat dla tegorocznych maturzystów! Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych przypomina tegorocznym maturzystom: Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego to 11 sierpnia 2020 r. Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – […]

Drodzy maturzyści

Drodzy absolwenci, maturzyści, Proszę, aby chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie przekazali tę informację e-mailem na sekretariat@zssam.resman.pl Dyrekcja szkoły musi posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”. Procedura na […]