Ładowanie Wydarzenia

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego i wydania świadectw

Dnia 5 lipca 2022 r. w godz. od 9:00 do 13:00 w sekretariacie szkoły można będzie odebrać świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach.

Jeśli uczeń nie zdał jednego z egzaminów może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, zobowiązany jest jednak zgłosić ten fakt na piśmie w sekretariacie szkoły, poprzez wypełnienie oświadczenia [Załącznik 7: Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym] do 12 lipca 2022 r.

Egzamin poprawkowy dla tych uczniów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów i nie zdali jednego z nich oraz złożyli oświadczenie, odbędzie się 23 sierpnia 2022 r.

Osoby poprawiające maturę 23 sierpnia, wyniki poznają 9 września 2022 r.

Dni
Godzin
Minut
Sekund
  • Początek
    5 lipca - 9:00am
  • Koniec
    5 lipca - 1:00pm
Skip to content