Ładowanie Wydarzenia

Informacja o egzaminach poprawkowych w roku szkolnym 2021/2022

Informuję wszystkich zainteresowanych uczniów, że egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu
24 sierpnia 2022 (środa) o godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej, gdzie wszyscy uczniowie będą odpowiadać w sposób pisemny.
Jeżeli uczeń zdaje poprawkę z jednego przedmiotu, po części pisemnej udaje się do wyznaczonej
sali i Komisji na egzamin ustny.
Jeżeli uczeń zdaje poprawkę z dwóch przedmiotów, po części pisemnej z jednego przedmiotu, pozostaje w świetlicy i odpowiada pisemnie z drugiego przedmiotu. Dopiero później może udać się do wyznaczonych sal i Komisji na część ustną egzaminów.

Przydział sal i składy Komisji do części ustnej egzaminu poprawkowego będą wywieszone w gablocie przy wejściu głównym do szkoły.

Prosimy uczniów o przyjście do szkoły co najmniej 20 minut przed godziną 9.00.

Dni
Godzin
Minut
Sekund
  • Początek
    24 sierpnia - 8:00am
  • Koniec
    24 sierpnia - 12:00pm
  • Organizator
    ZSS
Skip to content