Ładowanie Wydarzenia

Egzaminy zawodowe

Terminy egzaminów

9 styczeń 2023 r (poniedziałek):

 • część praktyczna, kwalifikacja TDR.01, egzamin poprawkowy z czerwca 2022, sala 31, godzina: 9.00, 3 zdających
 • część praktyczna, kwalifikacja MOT.06, egzamin dla klas czwartych technikum po gimnazjum w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, sala 001 (świetlica), godzina: 9.00, 31 zdających,
 • część praktyczna, kwalifikacja MOT.06, egzamin dla klas czwartych technikum po gimnazjum w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, sala 002 (sala gimnastyczna), godzina: 9.00, 60 zdających,
 • część praktyczna, kwalifikacja MG.43, egzamin poprawkowy w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, sala 001 (świetlica), godzina: 13.00, 1 zdający.

10 styczeń 2023 r (wtorek):

 • część pisemna egzaminu na stanowiskach komputerowych odbywa się w salach nr 48 oraz 56,
 • sesje egzaminacyjne odbywają się w tym dniu o następujących godzinach: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
 • podczas każdej sesji zdaje 14 zdających lub 15 zdających.

Szczegółowy harmonogram egzaminów w dniach 9, 10 stycznia 2023 r jest wywieszony w gablocie przy wejściu głównym do szkoły, ponadto jest dostępny pod linkami, które zostały wysłane do uczniów przez dziennik elektroniczny.

Część praktyczną w kwalifikacjach uczniowie zdają w Centrum Kształcenia Praktycznego zgodnie z wywieszonym harmonogramem, który jest również dostępny pod linkiem wysłanym przez dziennik elektroniczny.

Informacje dla zdających
 1. Zdający zgłaszają się przy wyznaczonej sali co najmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 2. Zdający musi posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz czarny długopis.
 3. Zabrania się wnoszenia na sale egzaminacyjne urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych).
 4. Zdający na części pisemnej we wszystkich kwalifikacjach oraz na części praktycznej w kwalifikacji MG.43 oraz TDR.01 może posiadać kalkulator prosty (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, procenty, pierwiastek).
 5. Organizacja pracy szkoły podczas egzaminów z kwalifikacji:

Dzień 9 stycznia 2023 r (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w szkole, zajęcia praktyczne w CKZ odbywają się zgodnie z planem.

W dniu 10 stycznia 2023 (wtorek) uczniowie zdający egzaminy są zwolnieni z zajęć tylko na czas egzaminu.

UWAGA:

Uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu z kwalifikacji. Nieobecność na egzaminie skutkuje brakiem promocji do klasy następnej lub niemożliwością ukończenia szkoły!

Prosimy wszystkich uczniów o rygorystyczne przestrzeganie powyższych procedur.

 

Dni
Godzin
Minut
Sekund
 • Początek
  9 stycznia - 8:00am
 • Koniec
  10 stycznia - 5:00pm
Skip to content