Ładowanie Wydarzenia

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 

Warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego (24 sierpnia 2021 r.)

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów maturalnych i nie zdał jednego z nich oraz w terminie do 12 lipca 2021 r. złożył do dyrektora szkoły w sekretariacie Załącznik 7_2314:
Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Formularz jest dostępny na stronie internetowej OKE oraz w sekretariacie szkoły. Jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego 2021 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś) egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej wypełnij formularz, DRUKOWANYMI LITERAMI i złóż do dyrektora szkoły lub w sekretariacie najpóźniej 12 lipca 2021 r.

Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila) na adres: sekretariat@zssam.resman.pl  albo złożony osobiście w siedzibie szkoły.

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Dla zdających (absolwentów), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej i złożyli Oświadczenie.

Część pisemna egzaminu poprawkowego – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 900

Na egzamin należy przyjść pół godziny przed wyznaczoną godziną, czyli o godz. 830

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie
24 sierpnia 2021 r.

 

 • Egzamin poprawkowy z matematyki na poziomie podstawowym
  24 sierpnia 2021 r. godz. 9:00
  Sala nr 45
  Liczba zdających egzamin z matematyki: 1

 

 • Egzamin poprawkowy z matematyki na poziomie podstawowym
 • Egzamin poprawkowy z języka polskiego na poziomie podstawowym
  24 sierpnia 2021 r. godz. 9:00
  Sala nr 101 (świetlica)
  Liczba zdających egzamin z matematyki: 19
  Liczba zdających egzamin z j. polskiego: 3

 

 • Egzamin poprawkowy z języka angielskiego na poziomie podstawowym
  24 sierpnia 2021 r. godz. 9:00
  Sala nr 47
  Liczba zdających: 8

Proszę absolwentów o przybycie pół godziny przed egzaminem (8:30),
przypominam o zabraniu ze sobą długopisów z czarnym wkładem, dowodu osobistego i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie CKE
oraz o konieczności stosowania PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujących w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie podczas organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych i zawodowych.

 

Wyniki!
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego po egzaminie poprawkowym – 10 września 2021 r. oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 10 września 2021 r. w godz. 800-1430, w sekretariacie szkoły.

Dni
Godzin
Minut
Sekund
 • Początek
  24 sierpnia - 8:30am
 • Koniec
  24 sierpnia - 12:00pm
 • Location
  Warszawska 26a
  Rzeszów, podkarpackie 35-205 Poland
<div id="tribe-events-gmap-0" style="height: 350px; width: 100%" aria-hidden="true"></div><!-- #tribe-events-gmap- -->
Skip to content