Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Zespół Szkół Samochodowych Warszawska 26a, Rzeszów

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym   Warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego (24 sierpnia 2021 r.) Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów maturalnych i nie zdał jednego z nich oraz w terminie do 12 lipca 2021 r. złożył do dyrektora szkoły w sekretariacie Załącznik […]

Skip to content