Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i wydawanie świadectw

Sekretariat Zespołu Szkół Samochodowych

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego i wydania świadectw Dnia 5 lipca 2022 r. w godz. od 9:00 do 13:00 w sekretariacie szkoły można będzie odebrać świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach. Jeśli uczeń nie zdał jednego z egzaminów może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, […]

Skip to content