<h1><strong>Tytuł: Technik pojazdów samochodowych</strong></h1>
<h2>Nr zawodu: 311513</h2>
Technik pojazdów samochodowych, to zawód, który znajduje się obecnie na liście zawodów z przyszłością.

Zmiany zachodzące w świecie, a w szczególności: globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa ludzi, nowe techniki i technologie sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.  Jak wskazują wyniki badań „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje …” opracowanego przez WUP, zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
<ul>
<li>diagnozowanie stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw</li>
<li>organizowania nadzorowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych</li>
<li>wykonywania napraw pojazdów samochodowych</li>
<li>kontrolowania jakości wykonanych napraw</li>
<li>prowadzenia usług motoryzacyjnych</li>
<li>sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych</li>
<li>prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych</li>
<li>kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B</li>
</ul>
<h2>Program nauczania</h2>
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w ramach następujących przedmiotów zawodowych:
<ul>
<li>Podstawy przedsiębiorczości</li>
<li>Podstawy konstrukcji maszyn</li>
<li>Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B</li>
<li>Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych</li>
<li>Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych</li>
<li>Działalność gospodarcza w branży samochodowej</li>
<li>Język obcy w branży samochodowej</li>
<li>Techniki wytwarzania</li>
<li>Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych</li>
<li>Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych</li>
</ul>
<h2>Kwalifikacje:</h2>
Nauka w zawodzie technik pojazdów samochodowych pozwoli Ci zdobyć trzy kwalifikacje:
<ul>
<li>M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych</li>
<li>M.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych</li>
<li>M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych</li>
</ul>
Dzięki temu co staniesz się bardziej mobilnym na rynku pracy.

Decydując się na ten kierunek masz możliwość uzyskania prawa jazdy na bezpłatnym kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.

&nbsp;
<h2>Perspektywy pracy</h2>
Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w:
<ul>
<li>autoryzowanych stacjach obsługi samochodowej</li>
<li>zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz części zamienne</li>
<li>stacjach kontroli pojazdów</li>
<li>zakładach diagnostyki samochodowej</li>
<li>przedsiębiorstwach transportu samochodowego</li>
<li>instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami</li>
<li>instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym</li>
<li>przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji</li>
</ul>
Możesz także założyć i prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.
<h2>Warunki pracy</h2>
Będziesz pracować zwykle w ciągu dnia 8 godzin. W zakładach transportowych lub komunikacyjnych wymagana będzie praca zmianowa.

Będziesz pracować przeważnie w budynkach (w halach stacji obsługi pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych).
<h2>Zajęcia praktyczne</h2>
Zajęcia praktyczne odbywają się w salonach i serwisach renomowanych dealerów marki Volkswagen, Opel, Nissan, Honda, Mercedes.
<h2>Klasy patronackie</h2>
Dodatkowo w ramach kierunku Technik pojazdów samochodowych w ZSS prowadzony jest nabór do klas patronackich:
<ul>
<li>klasa pod patronatem firmy Mercedes-Benz Polska</li>
<li>klasa pod patronatem firmy Autorud – Volkswagen Audi Seat</li>
<li>klasa o profilu wojskowym pod patronatem Warsztatów Technicznych 3 Regionalnej Bazy Logistycznej</li>
</ul>

Skip to content