<h1><strong>Tytuł: Technik mechatronik</strong></h1>
<h2>Nr zawodu: 311504</h2>
Mechatronika – to dziedzina, która łączy w sobie mechanikę i elektronikę.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:
<ul>
<li>Montażu, demontażu, napraw urządzeń mechanicznych sterowanych za pomocą zaprogramowanych urządzeń elektronicznych,</li>
<li>Programowania systemów elektronicznych służących do sterowania urządzeniami mechanicznymi,</li>
<li>Projektowania układów mechatronicznych.</li>
</ul>
Przykład:

Projektowanie, wykonanie i zaprogramowanie układów elektronicznej automatycznej bramy garażowej, która otwiera i zamyka się tylko po zbliżeniu określonego samochodu.

&nbsp;

Nasi absolwenci, technicy mechatronice otrzymują dodatkowo przygotowanie do obsług, napraw i programowania układów mechanicznych i  elektronicznych występujących w samochodzodzie.

&nbsp;

Przykład:
<ul>
<li>naprawy układów elektronicznych silnika ( wtrysk benzyny, wtrysk oleju napędowego),</li>
<li>naprawy układów bezpieczeństwa jazdy ( układ ABS, poduszki powietrzne, czujniki cofania, centralne zamki, alarmy itp.)</li>
</ul>
<h2>SYSTEM EGZAMINÓW</h2>
Uczeń Technikum, zarówno w jednym jak i w drugim zawodzie w trakcie nauki zdaje 3 egzaminy zawodowe:

– I – w połowie III klasy

– II – na koniec III klasy

– III – w połowie IV klasy

Warunkiem uzyskania technika jest pozytywne zdanie tych trzech egzaminów zawodowych oraz ukończenie technikum.

Absolwent otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie tytułu Technika w określonym zawodzie. Certyfikat jest ważny na terenie całej UE.

Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Pisemny jest zdawany w szkole, praktyczny w CKP SAWAS.

&nbsp;
<h2>KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE</h2>
Uczniowie technikum kształcenie praktyczne realizują w dwóch formach: zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

<strong>Zajęcia praktyczne</strong> realizowane są w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie ( dla naszych uczniów są to warsztaty CKP SAWAS przy ul. Warszawskiej obok szkoły).

Zajęcia praktyczne realizowane są w I, II, III klasie technikum w ilości odpowiednio 5, 6 i 6 godzin tygodniowo. Praktycznie jest to 1 dzień w tygodniu, gdy uczniowie przebywają w CKP SAWAS.

Zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o nowoczesne wyposażenie w CKP SAWAS.

&nbsp;

<strong>Praktyki zawodowe </strong>realizowane są w klasie III technikum w ilości 20 dni roboczych po 8 godz. Dziennie ( 160 godz).

Realizowane są one w firmach i zakładach branży samochodowej ( serwisy Audi, Volkswagen, Mercedes, Opel, BMW, Honda, Peugeot, MAN itp. Na terenie Rzeszowa i okolic.

W praktyce wygląda to tak, że uczniowie danej klasy na okres 4 tygodni kierowani są przez szkołę do zakładów pracy na praktyki zawodowe.

Praktyki odbywają się w czasie roku szkolnego i nie są praktykami płatnymi.

Zaliczenie praktyk jak i zajęć praktycznych jest warunkiem niezbędnym do ukończenia szkoły.

&nbsp;

Jako uzupełnienie kształcenia praktycznego realizujemy również w szkole  zajęcia w pracowniach:
<ul>
<li>elektrotechniki i elektroniki samochodowej,</li>
<li>diagnostyki i obsługi pojazdów samochodowych.</li>
</ul>
Technicy mechatronice w III i IV klasie realizują zajęcia w pracowni mechatronicznej w CKP SAWAS.

Skip to content