Ogólnopolskie obchody 84-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 WRZEŚNIA 2923 r. STRZELCY UCZESTNICZYLI W OGÓLNOPOLSKICH OBCHODACH 84-tej ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ ZORGANIZOWANYCH WE FRAMPOLU

Piątek, 1 września 1939 r. jest znamienną datą w dziejach świata. Szczególne znaczenie ma dla Polski. Tego dnia, po wcześniejszym porozumieniu zawartym 23 sierpnia wspomnianego roku między III Rzeszą Niemiecką a nazywaną wówczas Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich Rosją, niemieckim atakiem na Polskę zaczęła się II wojna światowa. Była to straszliwa tragedia dziejowa. Rozpętały ją zbrodnicze systemy polityczne: niemiecki narodowy socjalizm i sowiecki komunizm. Ten czas „krwią broczącyh ludów”, oprócz walk na frontach znaczyło łamanie naturalnych praw człowieka: do życia, wolności i własności. Rzeczona zawierucha historyczna doprowadziła do śmieci ok. 60 milionów ludzi. Wyłoniony po jej zakończeniu świat długo leczył rany. Niemiecki narodowy socjalizm ras pokonano, ale triumfował sowiecki socjalizm klas. Trzeba było kolenych czterech i pół dziesięciolecia, by i ten totalitarny ustrój pokonać. Polska pierwsza przeciwstawiła się niemieckiej wizji podporządkowania sobie świata. Do ostatnich dni II wojny światowej w Europie walczyła z III Rzeszą. W dużym stopniu przyczyniła się do zwycięstwa nad nią. Wszakże sojusznicy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – alianci zachodni w zamian za porozumienie ze Związkiem Radzieckim w celu pokonania Niemiec zgodzili się, by nasz kraj został satelitą Kremla – wbrew woli narodu polskiego. Mimo to, Poska dowiodła, że „być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo”. Przyczyniła się w sporej mierze do obalenia w Europie Środkowej komunizmu pół wieku po rozpoczęciu II wojny światowej.

Pamięć o tych wydarzeniach trwa w polskim narodzie. Świadczy o tym obchodzona w bieżącym roku 84-ta rocznica wybuchu II wojny światowej. W kilku ważnych dla historii naszej ojczyzny miejscach upamiętniono z należną czcią 1 września 1939 r. Było tak, m. in. we Frampolu. W tym wyjątkowym pod względem urbanizacyjnym miasteczku położonym na terenie województwa lubelskiego uroczystości odbyły się 1 września 2023 r. o godz. 17.00. Sprzyjała im słoneczna aura. Wybór Frampola wiąże się z tragedią tego miasta w pierwszych tygodniach II wojny światowej. 13 września 1939 r. spadły nań bomby z niemieckich samolotów. W rezultacie 90 % zabudowy bezbronnego ośrodka miejskiego, który nie miał znaczenia strategicznego, uległo zniszczeniu. Największą boleść stanowiła śmierć niewinnych ludzi. Luftwaffe potraktowała te zbrodnicze działania jako ćwiczenia bojowe. Jak się okazało, nie oszczędziły miasta kolejne lata II wojny światowej. Okupanci z zachodu eksterminowali żyjących tam Żydów i Polaków.

Na obchody rocznicowe przybyli przedstawiciele władz państwowych. Reprezentowali je, m. in.: pani Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Jacek Sasin – minister Aktywów Państwowych, pan Mariusz Błaszczak – minister Obrony Narodowej, a także kierujący Ministerstwem Edukacji i Nauki pan Przemysław Czarnek. Obecni byli posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentanci lokalnych władz samorządowych. Ponadto w uroczystościach wzięli udział wysokiej rangi przedstawiciele służb mundurowych. Obecne były delegacje szkół, Instytutu Pamięci Narodowej i innych instytucji. Na uroczystość przybyło wiele osób. Szczególne znaczenie miała obecność świadków wydarzeń lat 1939-1945. O właściwą oprawę zadbało wojsko. Ceremonię zaczęło złożenie meldunku pani marszałek sejmu przez dowódcę uroczystości o gotowości pododdziałów Wojska Polskiego oraz „STRZELCA”. Następnie pani marszałek oddała honory sztandarom i przywitała zgromadzonych. Po tym podniesiono flagę panstwową i przy akompaniamencie orkiestry wojskowej odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. W dalszej części kolejno głos zabrali: pani marszałek Elżbieta Witek, pan minister Mariusz Błaszczak i pan minister Jacek Sasin.Warto nadmienić, iż pan Mariusz Błaszczak przeczytał zgromadzonym list przesa Prawa i Sprawiedliwości – pana jarosława Kaczyńskigo. Z wpowiedzianych przez występujących słów emanowało przesłanie o bohaterstwie i cierpieniu Polaków w czasie II wojny światowej, a także konieczności patriotycznej postawy odpowiedzialności za ojczyznę. W punkcie kulminacyjnym uroczystości miały miejsce: Apel Poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców ku czci ofiar II wojny światowej. Ostatni jej akord stanowiło odegranie i odśpiewanie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, a także defilada pododdziałów. Nota bene tuż przed rozpoczęciem uroczystości zgromadzeni obejrzeli na telebimie wstrząsający film o okrucieństwie Niemców wobec Frampola w trakcie II wojny światowej.

Godne uwagi jest, że organizatorami rocznicowych obchodów we Frampolu były Wojsko Polskie i Związek Strzelecki „STRZELEC’ Józefa Piłsudskiego. Druga ze wspormnianych formacji wystawiła liczne pododdziały i poczty sztandarowe. Wśród nich były trzy pododdziały z Rzeszowa. Reprezentowały one Kompanię Wsparcia, Jednostkę Strzelecką 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli i Orlęta (najmłodszy pion „STRZELCA”). Kompanii wsparcia, jak również Jednostce Strzeleckiej 2021 towarzyszyły poczty sztandarowe. Komendant Główny Związku Strzeleckiego „STRZELEC” – brygadier Marek Matuła wraz z panią marszałek Elżbietą Witek składał wieniec Ofiarom II wojny światowej. Strzelecka warta w epokowych strojach Wojska Polskiego z 1939 r. obok żołnierzy prężnie stała na baczność przy frampolskim pomniku. Strzelcy wzorowo wykonywali powierzone im zadania logistyczne. Należycie pomagali w zabezpieczeniu uroczystości. Przeżyli też wyjątkowy moment, gdy spotkali się z panią, ktora 84 lata temu, będąc wówczas 6-letnim dzieckiem doświadczyła tragedii bombardowania Frampola, a ponadto straciła w czasie wojny ojca, zamordowanego w niemieckim obozie koncentracyjnym. Była to dla nich niezwyle cenna lekcja historii. Obecność braci strzeleckiej nie uszła uwadze pani marszałek sejmu – Przyjaciólki „STRZELCA” przez duże „P” oraz panów ministrów. Uważnie zapoznali się oni ze specyfiką działalności naszej patriotycznej formacji i wyrazili wobec niej uznanie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej ZS „S” JP – panowie starsi inspektorzy ZS „S” JP Marian Milewski i Piotr Panek oraz inspektor ZS „S” JP Miłosz Elgass. Ten ostatni kontrolował strzeleckimi poczynaniami logistycznymi. Pieczę nad młodzieżą spod strzeleckiego znaku sprawowali: dowódca JS 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli – pani inspektor Barbara Gajewska, zastępca dowódcy JS 2021 – pan młodszy inspektor ZS „S” JP Michał Stocerz, opiekun orląt – pan młodszy inspektor ZS „S” JP Grzegorz Gajewski i pan młodszy inspektor ZS „S” JP Paweł Rejman (oficer do spraw dziennikarsko-historycznych). Wspierał ich chorąży ZS „S” JP pan Michał Urman. Oddziałami reprezentacyjnymi rzeszowskiej Kompanii Wsparcia i Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-kuli dowodzili kolejno: chorąży ZS „S” JP Kamil Mazur i sierżant ZS „S” JP Klaudia Kuźniar. Rychło po przybyciu do Frampola i przed rozpoczęciem obchodów dziewczęta i chłopcy spod orlęcego znaku obejrzeli zeprezentowane przez wojsko pojazdy mechaniczne.

Udział Strzelców w uroczystości upamiętniającej wybuch II wojny światowej stanowił swoistą inaugurację roku strzeleckiego 2023/2024. Oby ten dobry początek dał impuls do kontynuacji prężnej działalności dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

PaR

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments