Technik mechatronik

Nr zawodu: 311504

Mechatronika – to dziedzina, która łączy w sobie mechanikę i elektronikę.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

 • montażu, demontażu, napraw urządzeń mechanicznych sterowanych za pomocą zaprogramowanych urządzeń elektronicznych,
 • programowania systemów elektronicznych służących do sterowania urządzeniami mechanicznymi,
 • projektowania układów mechatronicznych.

Przykład:

Projektowanie, wykonanie i zaprogramowanie układów elektronicznej automatycznej bramy garażowej, która otwiera i zamyka się tylko po zbliżeniu określonego samochodu.

SYSTEM EGZAMINÓW

Uczeń Technikum w trakcie nauki zdaje 2 egzaminy zawodowe:

 • Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację  ( ELM.03.) – pod koniec klasy czwartej

 • Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację ( ELM.06.) – pod koniec pierwszego semestru klasy piątej

Absolwent otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie tytułu Technika w określonym zawodzie. Certyfikat jest ważny na terenie całej UE.

KWALIFIKACJE

Nauka w zawodzie technik mechatronik pozwoli Ci zdobyć dwie kwalifikacje:

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Perspektywy zawodowe dla technika mechatronika są obecnie olbrzymie: od pracy przy naprawach sprzętu AGD aż po projektowanie i programowanie informatycznych systemów sterowania urządzeniami przemysłowymi.

Nasi absolwenci, technicy mechatronicy otrzymują dodatkowo przygotowanie do obsług, napraw i programowania układów mechanicznych i elektronicznych występujących w samochodzie.

Przykład:

 • naprawy instalacji elektrycznej w samochodach

 • naprawy i programowanie układów elektronicznych sterujących pracą  silnika ( wtrysk benzyny, wtrysk oleju napędowego)

 • chip tuning (zwiększanie mocy silnika przez programowanie sterowników sterujących ich pracą)

 • naprawy układów bezpieczeństwa jazdy ( układ ABS, poduszki powietrzne, czujniki cofania, centralne zamki, alarmy itp.)

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

Uczniowie technikum kształcenie praktyczne realizują w dwóch formach: zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Zajęcia praktyczne realizowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie ( dla naszych uczniów są to warsztaty CKZ SAWAS przy ul. Warszawskiej obok szkoły).

Zajęcia praktyczne realizowane są w I, II, III  i IV klasie technikum w ilości odpowiednio 5, 5, 6 i 5 godzin tygodniowo. Praktycznie jest to 1 dzień w tygodniu, gdy uczniowie przebywają w CKZ SAWAS.

Zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o nowoczesne wyposażenie w CKZ SAWAS.

Praktyka zawodowa – realizowana w wymiarze 8 tygodni w klasie trzeciej i czwartej (po 4 tygodnie), 280 godzin (dwa razy po  20 dni roboczych, po 7 godzin dzienne). 

Realizowane są one w firmach i zakładach branży samochodowej ( serwisy Audi, Volkswagen, Mercedes, Opel, BMW, Honda, Peugeot, MAN itp. Na terenie Rzeszowa i okolic.

W praktyce wygląda to tak, że uczniowie danej klasy na okres 4 tygodni kierowani są przez szkołę do zakładów pracy na praktyki zawodowe.

Praktyki odbywają się w czasie roku szkolnego i nie są praktykami płatnymi.

Zaliczenie praktyk jak i zajęć praktycznych jest warunkiem niezbędnym do ukończenia szkoły.

Jako uzupełnienie kształcenia praktycznego realizujemy również w szkole  zajęcia w pracowniach:

 • elektrotechniki i elektroniki samochodowej,
 • diagnostyki i obsługi pojazdów samochodowych.

Technicy mechatronicy w III i IV klasie realizują zajęcia w pracowni mechatronicznej w CKZ SAWAS.

 

Skip to content