Tytuł: Technik pojazdów samochodowych

Nr zawodu: 311513

Technik pojazdów samochodowych, to zawód, który znajduje się obecnie na liście zawodów z przyszłością.

Zmiany zachodzące w świecie, a w szczególności: globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa ludzi, nowe techniki i technologie sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.  Jak wskazują wyniki badań „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje …” opracowanego przez WUP, zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw
 • organizowania nadzorowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

Program nauczania

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych
 • Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • Działalność gospodarcza w branży samochodowej
 • Język obcy w branży samochodowej
 • Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
 • Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacje

Nauka w zawodzie technik pojazdów samochodowych pozwoli Ci zdobyć kwalifikację

 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Dzięki temu co staniesz się bardziej mobilnym na rynku pracy.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Perspektywy pracy

Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodowej
 • zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz części zamienne
 • stacjach kontroli pojazdów
 • zakładach diagnostyki samochodowej
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

Możesz także założyć i prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

 

Skip to content