Przebieg rekrutacji 2022/23

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji na rok szkolony 2022/23

 Dokumenty

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:
  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej generowane przez system do naboru elektronicznego na stronie internetowej portal.resman.pl w zakładce Kanał Kandydata.
  2. Kandydat pobiera druk formularza, wypełnia wszystkie jego pola i podpisuje  je wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi). Podpisany wniosek należy przesłać do szkoły mailowo, bądź dostarczyć osobiście.
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
  5. Kartę zdrowia.
  6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (skierowanie otrzymuje w szkole ponadpodstawowej).
  7. Dwa zdjęcia podpisane na odwrocie.
  8. Inne zaświadczenia, dyplomy.

 


Ważne daty

Terminy postępowania rekrutacyjnego , a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023.

 

od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół.
22.07.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 22.07.2022 r. do 28.07.2022 r do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.*

 

29.07.2022 r. do godz. 14.00 od 16.05.2022 r. do 24.06.2022 r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

od 24 czerwca 2022 r. do 14

lipca 2022 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół.

22.07.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 22.07.2022 r. do 28.07.2022 r

do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.*

29.07.2022 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informacje składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Badania medycyny pracy

BADANIA UCZNIÓW / STUDENTÓW

Rezerwacja terminu badania oznacza dzień wykonania badania lekarskiego, nie oznacza godziny rozpoczęcia badania i jego zakończenia.

Instrukcja zakładania konta w systemie

 1. Wpisujemy w pasku przeglądarki https://womp.erecepcja24.pl/
 2. Klikamy przycisk „Nie masz jeszcze konta”.
 3. Wypełniamy wszystkie niezbędne pola zgodnie z poleceniami na ekranie. Podany w procesie rejestracji adres email jest jednocześnie loginem.
 4. Po wpisaniu kodu weryfikacyjnego na podanego w procesie rejestracji email otrzymamy hasło do sytemu. Na ten adres email będzie również wysłane potwierdzenie oraz przypomnienie terminu rezerwacji.
 5. Po zalogowaniu, w polu „Umów wizytę” wybieramy interesujący nas termin. Do dyspozycji będziemy mieć tylko wolne terminy.
 6. Na podanego e-maila otrzymamy potwierdzenie rezerwacji.
 7. Można zarezerwować wyłącznie jeden termin – zmiana terminu będzie możliwa tylko po rezygnacji z wcześniejszego i wybraniu nowego terminu.

Proszę o uzupełnienie pola tekstowego następującymi informacjami: NAZWA SZKOŁY,  z której uczeń otrzymał skierowanie na badanie, KIERUNEK KSZTAŁCENIA, NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO.

UWAGA:

Każdy uczeń/ student wybierając na badania placówkę Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji internetowej na stronie:

https://womp.erecepcja24.pl/

 W dniu rezerwacji uczeń/ student zgłasza się ze skierowaniem

do pokoju nr 144  I piętro, w godz. 7-10.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na głównej stronie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakładce BADANIA UCZNIÓW/ STUDENTÓW:

https://womp.rzeszow.pl/badania-uczniow-studentow/

PLACÓWKA NIE PROWADZI ZAPISÓW TELEFONICZNYCH !

 

Wykaz podmiotów, które w 2022 r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkół lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkól, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Powiat Nazwa jednostki
Brzozowski
Dębicki Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica

(pn.-pt. 7:00-13:30)

Jarosławski Centrum  Medyczne  Głogowscy s.c. 37-500 Jarosław, ul. Paderewskiego 4

(pn.- pt. 8:00 – 16:00)

Centrum Medyczne KORMED Sp. z o. o., Sp. K.,

ul. T. Kościuszki 141/7, 37-600 Lubaczów (pn.- czw.7:00 – 14:00  pt. 7:00-13.00)

Jasielski NZOZ KEMED Sp. z o.o, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108c (pn.-pt. 8:00-18:00)
Krośnieński i Krosno MEDIKOR Sp. z o.o, 38-460 Jedlicze, ul. Rejtana 38 b (pn.-pt. 8:00-18:00)
Specmed Sp. z o.o, 38-400 Krosno, ul. Paderewskiego 4 (pn.-pt. 7:00-14:35)
SP Centrum Usług Medycznych „Eskulap” Sp. z o. o.,
38-400 Krosno, ul. Kletówka 52  (pn.-pt. 8:00-17:00)
Kolbuszowski Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Grunwaldzka 4

(pn.-wt. 13:30-14:30, śr. 9:00-10:00., pt. 13.30-14:30)

Leski
Leżajski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku,

ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk ( pn. 14:00-16:00,  czw. 08:00-11:30)

Lubaczowski Centrum Medyczne KORMED Sp. z o. o., Sp. K.,

ul. T. Kościuszki 141/7, 37-600 Lubaczów (pn.- czw.7:00 – 14:00  pt. 7: 00-13.00)

Centrum  Medyczne  Głogowscy s.c. 37-500Jarosław, ul. Paderewskiego 4

(pn.- pt. 8:00 – 16:00)

Łańcucki Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., 37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego 5

(rejestracja: od pn do pt., 07:00-13:00,

lekarz: pn. 07:00-14.30

 wt. 15:30-20:00,

śr. 07.00:14.30  i  15:00-18:00,

czw. 15:30-20:00,

pt.  07:00-14.30 

Badania podstawowe w gabinecie poradni medycyny pracy:

 od pn., do   pt 7.00-9.00.

Mielecki Medycyna Pracy Aneta Szwakop Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Batorego 13 39-300 Mielec
(pn. – pn . po wcześniejszej rejestracji)
Niżański Gabinet Chirurgiczny lek. Zbigniew Mączka,

37-420 Rudnik n/Sanem, ul. Piłsudskiego 21 (pn. 17:00 – 20:00, śr. 17:00 – 20:00)

Przemyski i Przemyśl Centrum Medyczne Jerzy Tomaka, 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 3

(pn.-pt. 7:00-15:00)

Przeworski Centrum Medyczne KORMED Sp. z o. o., Sp. K.,

ul. T. Kościuszki 141/7, 37-600 Lubaczów (pn.- czw.7:00 – 14:00  pt. 7:00-13.00)

Centrum  Medyczne  Głogowscy s.c. 37-500Jarosław, ul. Paderewskiego 4

(pn.- pt. 8:00 – 16:00)

Ropczycko-Sędziszowski  Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,

39-100 Ropczyce, ul. Ks. K. St. Wyszyńskiego 54 (pn.-pt. 9:00-13:00)

Sanocki Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny i Medycyny Pracy NZOZ Nafta-Med. Sp. z o.o.,
38-500 Sanok, ul. Daszyńskiego 20a (pn.-pt. 7:00-15:00)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26,
Zakład Medycyny Pracy ul. Lipińskiego 10 (pn.-śr. 8:00-13:00)
Stalowowolski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli,
37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 2 (pn.- czw. 7:00-15:00, pt. . 7:00-14:00  )
Strzyżowski Grupowa Praktyka Lekarska Hanna Zabrzycka, Stanisław Znamirowski,
38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 4(pn. 14:00-16:30, śr. 10:00 -13:00, czw. 13:00-14:30, pt. 8:00-10:00)
Tarnobrzeski i Tarnobrzeg NZOZ „Machów” Sp. z o.o.

ul.  Strefowa 2, 39-400 Tarnobrzeg

(pn- 8:00-14:00, śr, czw, pt: 8:00-14:00)

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu

ul. Mickiewicza 34, 39-400 Tarnobrzeg

(wt. 14:00-17:00,    śr. 8:00 – 9:45,   czw. 14:00-18:00)

Rzeszowski i Rzeszów  

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów (pn.-pt. 7:00-10:00)

 

UWAGA:

Każdy uczeń/ student wybierając na badania placówkę Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji internetowej na stronie: https://womp.erecepcja24.pl/

W dniu rezerwacji uczeń/ student zgłasza się ze skierowaniem

do pokoju nr 144  I piętro, w godz. 7-10.

 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na głównej stronie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakładce BADANIA UCZNIÓW/ STUDENTÓW

https://womp.rzeszow.pl/badania-uczniow-studentow/

 

 

PLACÓWKA NIE PROWADZI ZAPISÓW TELEFONICZNYCH !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Punktacja

Przedmioty brane pod uwagę przy punktacji:
 • język polski
 • język obcy (wiodący)
 • matematyka
 • informatyka
Liczba punktów przyznawana za poszczególne oceny:
 • celujący – 20 punktów
 • bardzo dobry – 16 punktów
 • dobry – 12 punktów
 • dostateczny – 8 punktów

Kontakt

Sekretariat uczniowski – pokój nr 18 (parter)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • telefon 017/748 22 76
 • sekretariat główny 017/748 23 00
Skip to content