Mechatronik

Symbol cyfrowy zawodu: 742118

Kwalifikacje

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

Mechatronika to połączenie mechaniki precyzyjnej z elektroniką i informatyką.

Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia  w tym zawodzie będzie dobrze przygotowany do diagnozowania oraz napraw i obsług układów elektrycznych i elektronicznych w samochodzie ( np. elektryczne szyby, centralny zamek, alarm itp.)

Ponadto ogólne przygotowanie zawodowe pozwoli absolwentowi podjąć prace przy naprawie i montażu sprzętu AGD, montażu urządzeń sterowanych elektronicznie np. bramy, drzwi, centrale alarmowe, systemy monitoringu).

Program nauczania uwzględnia również problem odnalezienia się absolwenta w obszarze gospodarki rynkowej: absolwent jest dobrze przygotowany do zaistnienia na rynku pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Skip to content