Lakiernik

Nr zawodu: 741203

Kwalifikacja: MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

Uczeń nabywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu napraw lakierniczych nadwozi samochodowych. Poznaje metody przygotowania oraz finalnego lakierowania nadwozi samochodowych, dobierania kolorów lakierów i zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi.

Ponadto nabywa wiedzę i doświadczenie w zakresie renowacji powłok lakierniczych pojazdów oraz w zabezpieczaniu powłok przed wpływem środowiska.

Umiejętności praktyczne uczeń nabywa w Centrum Kształcenia Zawodowego, które dysponuje nowoczesna kabiną lakierniczą, zapewniającym bezpieczną pracę oraz właściwy przebieg procesu przygotowania i lakierownia pojazdu.

Absolwent jest doskonale przygotowany do korzystania nowoczesnych narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przy pracach lakierniczych, zdobywa zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Ponadto w czasie nauki uczeń zdobywa umiejętności przygotowujące go do egzaminu na prawo jazdy kat. B.

Program nauczania uwzględnia również problem odnalezienia się absolwenta w obszarze gospodarki rynkowej: absolwent jest dobrze przygotowany do zaistnienia na rynku pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Skip to content