Kierowca mechanik

Nr zawodu: 832201

Kwalifikacja: TDR.01 Eksploatacja środków transportu

 

Absolwent tego kierunku może pracować jako kierowca, mechanik pojazdów samochodowych oraz może wykonywać wszelkie prace związane z przewozem rzeczy w transporcie drogowym.

Szerokie perspektywy zatrudnienia:

  • serwisy samochodowe – jako mechanik,
  • firmy transportowe – jako kierowca, mechanik
  • własna działalność gospodarcza związana z transportem lub naprawą pojazdów  samochodowych.

Uczeń przygotowany jest do zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B oraz realizuje kurs kwalifikacji wstępnej na prawo jazdy kategorii C.

Program nauczania uwzględnia również problem odnalezienia się absolwenta w obszarze gospodarki rynkowej: absolwent jest dobrze przygotowany do zaistnienia na rynku pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Skip to content