Elektromechanik pojazdów samochodowych

Nr cyfrowy zawodu: 741203

Kwalifikacja: MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa  mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia obsług i napraw zespołów i podzespołów elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych, a także w ograniczonym zakresie zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdu.

Uwzględniając tendencje na rynku motoryzacyjnym, wprowadzamy również zagadnienia związane z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi.

Ponadto w czasie nauki uczeń zdobywa umiejętności przygotowujące go do egzaminu na prawo jazdy kat. B.

Program nauczania uwzględnia również problem odnalezienia się absolwenta w obszarze gospodarki rynkowej: absolwent jest dobrze przygotowany do zaistnienia na rynku pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywają się w CKZ w Rzeszowie lub u pracodawców prywatnych.

Skip to content