Drogi Uczniu,

zdajemy sobie sprawę, że przed Tobą jedna z ważniejszych, życiowych decyzji, ponieważ wybór szkoły ponadpodstawowej będzie miał znaczący wpływ na  Twoją przyszłość.

Drogi Uczniu,

zdajemy sobie sprawę, że przed Tobą jedna z ważniejszych, życiowych decyzji, ponieważ wybór szkoły ponadpodstawowej będzie miał znaczący wpływ na Twoją przyszłość.

Zespół Szkół Samochodowych to szkoła z ponad 60-letnią tradycją. Kształciła i nadal kształci wysoko kwalifikowaną kadrę techników, kierowców i blacharzy dla przedsiębiorstw naprawczych i transportowych w całym województwie podkarpackim. Nie ma wsi, miasteczka, zakładu pracy, stacji obsługi, salonu firmowego, urzędu, w którym nie znalazłbyś absolwenta SAMOCHODÓWKI.

Nasi wychowankowie wyposażeni w umiejętności praktyczne zdobyte w warsztatach szkolnych i w ciągle aktualizowaną o nowości techniczne wiedzę z branży samochodowej zawsze mogą liczyć na ofertę atrakcyjnej pracy w kraju, zaś dobra znajomość języków obcych otwiera przed nimi rynek pracy w krajach UE.

Przed najlepszymi stoją otworem drzwi do wyższych uczelni. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy rozszerzamy naszą ofertę edukacyjną.

Samochodówka, to szkoła, która pomoże Ci osiągnąć sukces!

Samochodówka, to szkoła, która pomoże Ci osiągnąć sukces!

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna 2022/2023

Technikum nr 11

Kierunki kształcenia:

Technikum nr 11

Kierunki kształcenia:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8

Kierunki kształcenia:

System egzaminów z kwalifikacji w zawodzie

Wszyscy absolwenci 3-letniej Branżowej szkoły I stopnia będą mieli możliwość kontynuowania nauki w szkole Branżowej II stopnia ( dwuletniej)
i po ukończeniu mogą zdobyć tytuł technika w danym zawodzie oraz egzaminu dojrzałości, który otwiera im drogę na studia wyższe.

 

Branżowa Szkoła II stopnia nr 2

Wszyscy absolwenci 3-letniej Branżowej szkoły I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki w szkole Branżowej II stopnia (dwuletniej) i po ukończeniu mogą zdobyć tytuł technika w danym zawodzie oraz egzaminu dojrzałości, który otwiera im drogę na studia wyższe.

technik pojazdów samochodowych

dla Absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia
  • kontynuacja kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych
  • uzyskanie tytułu technika dla mechaników i elektromechaników

Zainteresowany?
Przyjdź lub zadzwoń i zapisz się do najlepszej szkoły samochodowej na Podkarpaciu!

Sekretariat uczniowski – pokój nr 18 (parter)

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
  • telefon 017/748 22 76
  • sekretariat główny 017/748 23 00

 

Skip to content