Drogi Gimnazjalisto,

zdajemy sobie sprawę, że przed Tobą jedna z ważniejszych, życiowych decyzji,
ponieważ wybór szkoły ponadgimnazjalnej będzie miał znaczący wpływ na  Twoją przyszłość.

Zapoznaj się z naszą ofertą, wybierz świadomie i dokonaj dobrego wyboru!

   

Samochodówka, to szkoła, która pomoże Ci osiągnąć sukces!

Zespół Szkół Samochodowych to szkoła z ponad 60-letnią tradycją. Kształciła i nadal kształci wysoko kwalifikowaną kadrę techników, kierowców i blacharzy dla przedsiębiorstw naprawczych i transportowych w całym województwie podkarpackim. Nie ma wsi, miasteczka, zakładu pracy, stacji obsługi, salonu firmowego, urzędu, w którym nie znalazłbyś absolwenta SAMOCHODÓWKI. Nasi wychowankowie wyposażeni w umiejętności praktyczne zdobyte w warsztatach szkolnych i w ciągle aktualizowaną o nowości techniczne wiedzę z branży samochodowej zawsze mogą liczyć na ofertę atrakcyjnej pracy w kraju, zaś dobra znajomość języków obcych otwiera przed nimi rynek pracy w krajach UE.

Przed najlepszymi stoją otworem drzwi do wyższych uczelni.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy rozszerzamy naszą ofertę edukacyjną.

 

Oferta edukacyjna 2018/2019

Technikum nr 11

Kierunki kształcenia:

Szkoła Branżowa I stopnia nr 8

Kierunki kształcenia:

 

Wszyscy absolwenci 3-letniej Branżowej szkoły I stopnia będą mieli możliwość kontynuowania nauki w szkole Branżowej II stopnia ( dwuletniej)
i po ukończeniu mogą zdobyć tytuł technika w danym zawodzie oraz egzaminu dojrzałości, który otwiera im drogę na studia wyższe.

 

Terminy rekrutacji

Przebieg rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji na rok szkolony 2017/18


Ważne daty

od 08 maja do 09 czerwca 2017 roku Przyjmowanie podań w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:

  • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
  • kopia zaświadczenia o szczegółowych      wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o    braku przeciwskazań do podjęcia nauki w naszej szkole
  • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie
30 czerwca 2017r. do godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 30 czerwca do 05 lipca 2017 r. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
07 lipca 2017 roku do godz. 10.00 Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

do 28 sierpnia 2017r. Nabór uzupełniający – przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez szkoły posiadające wolne miejsca.