Drogi Gimnazjalisto,

zdajemy sobie sprawę, że przed Tobą jedna z ważniejszych, życiowych decyzji,
ponieważ wybór szkoły ponadgimnazjalnej będzie miał znaczący wpływ na  Twoją przyszłość.

Zapoznaj się z naszą ofertą, wybierz świadomie i dokonaj dobrego wyboru!

   

Samochodówka, to szkoła, która pomoże Ci osiągnąć sukces!

Zespół Szkół Samochodowych to szkoła z ponad 60-letnią tradycją. Kształciła i nadal kształci wysoko kwalifikowaną kadrę techników, kierowców i blacharzy dla przedsiębiorstw naprawczych i transportowych w całym województwie podkarpackim. Nie ma wsi, miasteczka, zakładu pracy, stacji obsługi, salonu firmowego, urzędu, w którym nie znalazłbyś absolwenta SAMOCHODÓWKI. Nasi wychowankowie wyposażeni w umiejętności praktyczne zdobyte w warsztatach szkolnych i w ciągle aktualizowaną o nowości techniczne wiedzę z branży samochodowej zawsze mogą liczyć na ofertę atrakcyjnej pracy w kraju, zaś dobra znajomość języków obcych otwiera przed nimi rynek pracy w krajach UE.

Przed najlepszymi stoją otworem drzwi do wyższych uczelni.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy rozszerzamy naszą ofertę edukacyjną.

Tytuł: Technik mechatronik

Nr zawodu: 311504

Mechatronika – to dziedzina, która łączy w sobie mechanikę i elektronikę.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

 • Montażu, demontażu, napraw urządzeń mechanicznych sterowanych za pomocą zaprogramowanych urządzeń elektronicznych,
 • Programowania systemów elektronicznych służących do sterowania urządzeniami mechanicznymi,
 • Projektowania układów mechatronicznych.

Przykład:

Projektowanie, wykonanie i zaprogramowanie układów elektronicznej automatycznej bramy garażowej, która otwiera i zamyka się tylko po zbliżeniu określonego samochodu.

 

Nasi absolwenci, technicy mechatronice otrzymują dodatkowo przygotowanie do obsług, napraw i programowania układów mechanicznych i  elektronicznych występujących w samochodzodzie.

 

Przykład:

 • naprawy układów elektronicznych silnika ( wtrysk benzyny, wtrysk oleju napędowego),
 • naprawy układów bezpieczeństwa jazdy ( układ ABS, poduszki powietrzne, czujniki cofania, centralne zamki, alarmy itp.)

SYSTEM EGZAMINÓW

Uczeń Technikum, zarówno w jednym jak i w drugim zawodzie w trakcie nauki zdaje 3 egzaminy zawodowe:

– I – w połowie III klasy

– II – na koniec III klasy

– III – w połowie IV klasy

Warunkiem uzyskania technika jest pozytywne zdanie tych trzech egzaminów zawodowych oraz ukończenie technikum.

Absolwent otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie tytułu Technika w określonym zawodzie. Certyfikat jest ważny na terenie całej UE.

Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Pisemny jest zdawany w szkole, praktyczny w CKP SAWAS.

 

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

Uczniowie technikum kształcenie praktyczne realizują w dwóch formach: zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Zajęcia praktyczne realizowane są w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie ( dla naszych uczniów są to warsztaty CKP SAWAS przy ul. Warszawskiej obok szkoły).

Zajęcia praktyczne realizowane są w I, II, III klasie technikum w ilości odpowiednio 5, 6 i 6 godzin tygodniowo. Praktycznie jest to 1 dzień w tygodniu, gdy uczniowie przebywają w CKP SAWAS.

Zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o nowoczesne wyposażenie w CKP SAWAS.

 

Praktyki zawodowe realizowane są w klasie III technikum w ilości 20 dni roboczych po 8 godz. Dziennie ( 160 godz).

Realizowane są one w firmach i zakładach branży samochodowej ( serwisy Audi, Volkswagen, Mercedes, Opel, BMW, Honda, Peugeot, MAN itp. Na terenie Rzeszowa i okolic.

W praktyce wygląda to tak, że uczniowie danej klasy na okres 4 tygodni kierowani są przez szkołę do zakładów pracy na praktyki zawodowe.

Praktyki odbywają się w czasie roku szkolnego i nie są praktykami płatnymi.

Zaliczenie praktyk jak i zajęć praktycznych jest warunkiem niezbędnym do ukończenia szkoły.

 

Jako uzupełnienie kształcenia praktycznego realizujemy również w szkole  zajęcia w pracowniach:

 • elektrotechniki i elektroniki samochodowej,
 • diagnostyki i obsługi pojazdów samochodowych.

Technicy mechatronice w III i IV klasie realizują zajęcia w pracowni mechatronicznej w CKP SAWAS.

Tytuł: Technik pojazdów samochodowych

Nr zawodu: 311513

Technik pojazdów samochodowych, to zawód, który znajduje się obecnie na liście zawodów z przyszłością.

Zmiany zachodzące w świecie, a w szczególności: globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa ludzi, nowe techniki i technologie sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.  Jak wskazują wyniki badań „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje …” opracowanego przez WUP, zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw
 • organizowania nadzorowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

Program nauczania

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
 • Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych
 • Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • Działalność gospodarcza w branży samochodowej
 • Język obcy w branży samochodowej
 • Techniki wytwarzania
 • Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
 • Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacje:

Nauka w zawodzie technik pojazdów samochodowych pozwoli Ci zdobyć trzy kwalifikacje:

 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Dzięki temu co staniesz się bardziej mobilnym na rynku pracy.

Decydując się na ten kierunek masz możliwość uzyskania prawa jazdy na bezpłatnym kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.

 

Perspektywy pracy

Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodowej
 • zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz części zamienne
 • stacjach kontroli pojazdów
 • zakładach diagnostyki samochodowej
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

Możesz także założyć i prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Warunki pracy

Będziesz pracować zwykle w ciągu dnia 8 godzin. W zakładach transportowych lub komunikacyjnych wymagana będzie praca zmianowa.

Będziesz pracować przeważnie w budynkach (w halach stacji obsługi pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych).

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywają się w salonach i serwisach renomowanych dealerów marki Volkswagen, Opel, Nissan, Honda, Mercedes.

Klasy patronackie

Dodatkowo w ramach kierunku Technik pojazdów samochodowych w ZSS prowadzony jest nabór do klas patronackich:

 • klasa pod patronatem firmy Mercedes-Benz Polska
 • klasa pod patronatem firmy Autorud – Volkswagen Audi Seat
 • klasa o profilu wojskowym pod patronatem Warsztatów Technicznych 3 Regionalnej Bazy Logistycznej

Tytuł: Elektromechanik pojazdów samochodowych

Nr cyfrowy zawodu: 741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności.

Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

Praca polega na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzaniu ich regulacji i konserwacji oraz diagnozowaniu usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych i z pamięci komputera pokładowego pojazdu. Ponadto elektromechanik demontuje i montuje instalacje, układy elektryczne i mechaniczne lub ich elementy, dokonuje napraw lub wymiany zużytych części.

Umiejętności

Rozwój elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych wymaga od elektromechanika pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług.

Ucząc się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będziesz potrafił:

 • sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych
 • wykonuje montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów
 • przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych

Kwalifikacje

W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji

 • M. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Perspektywy pracy

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych.

Warunki pracy

Będziesz pracować zwykle w ciągu dnia 8 godzin. W zakładach transportowych lub komunikacyjnych wymagana będzie praca zmianowa.

Będziesz pracować przeważnie w budynkach (w halach stacji obsługi pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych).

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywają się w salonach i serwisach renomowanych dealerów marki Volkswagen, Opel, Nissan, Honda, Mercedes.

Tytuł: Lakiernik

Nr zawodu: 741203

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Lakiernik samochodowy wykonuje czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych. Przygotowuje powierzchnię, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;

2) nanoszenia powłok lakierniczych;

3) wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Możliwości zatrudnienia oraz płace

Pracę w zawodzie lakiernika oferują warsztaty samochodowe i fabryki samochodów. Można również założyć własny zakład – warsztat lakierniczy. Przeciętne wynagrodzenie w tej grupie zawodowej …

Środowisko pracy

Miejscem pracy lakiernika są hale fabryczne lub znacznie mniejsze, prywatne warsztaty lakiernictwa samochodowego. Jedne i drugie muszą ściśle odpowiadać rygorystycznym normom ekologicznym. Pomimo stosowania coraz skuteczniejszych zabezpieczeń i wprowadzania stale udoskonalanej technologii, nie udało się wyeliminować z pracy lakiernika wszystkich zagrożeń dla zdrowia. Najpoważniejsze z nich to możliwość zatrucia oparami farb i lakierów (nawet ekologicznych), alergie i choroby układu oddechowego będące efektem wdychania pyłów powstających podczas szlifowania.

Zawody pokrewne

 • blacharz samochodowy
 • mechanik samochodowy
 • kierowca – mechanik

Tytuł: Mechanik pojazdów samochodowych

Nr zawodu: 723103

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

INFORMACJA O ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: – użytkowania pojazdów samochodowych, – diagnozowania pojazdów samochodowych, – naprawiania pojazdów samochodowych, – kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: – stacjach obsługi pojazdów samochodowych, – zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, – salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, – przedsiębiorstwach transportu samochodowego, – przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, – firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest mechanik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.

Kwalifikacje

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Program nauczania

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii
 • Technologia napraw pojazdów samochodowych
 • Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • Działalność gospodarcza w branży samochodowej
 • Język obcy w branży samochodowej
 • Diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych
 • Techniki wytwarzania

 

Tytuł: Blacharz samochodowy

Nr cyfrowy zawodu:

Blacharz wykonuje i naprawia różnego rodzaju części nadwozia jak i podwozia samochodów wszelkich typów. Zajmuje się także instalowaniem wykonanych wyrobów w miejscu przeznaczenia. Na przykład wyremontowany błotnik umieszcza na swoim miejscu nad kołem pojazdu.

Zadania i czynności robocze

Podstawowe zadania zawodowe blacharza samochodowego obejmują:

 • wykonywanie operacji ślusarskich, a w szczególności: piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z blachy o równej grubości,
 • wykonywanie podstawowych operacji na obrabiarkach do blach,
 • zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili,
 • łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią,
 • wykonywanie obróbki cieplnej blach i części samochodowych,
 • montowanie i demontowanie elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych,
 • sprawdzenie jakości wykonywanych prac naprawczych i montażowych,
 • usuwanie uszkodzeń eksploatacyjnych i powypadkowych nadwozi wykonanych z blachy oraz elementów i zespołów osprzętu nadwozi samochodowych,
 • czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich,
 • wykonywanie typowych rozliczeń kosztów wyrobu i usługi,
 • organizowanie oraz utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i środowiska,
 • wykonywanie części zespołów blacharskich,
 • łączenie blachy, elementy nadwozi i kabin pojazdów samochodowych,
 • dokonywanie kontroli jakości wykonywanej pracy naprawczej i montażowej.

Charakterystyczną w zawodzie cechą jest wyjątkowo szeroki zestaw specjalistycznych narzędzi i sprzętu używanego na różnych stanowiskach pracy.

Blacharz samochodowy posługuje się dokumentacją technologiczną oraz instrukcjami obsługi pojazdów samochodowych. Sporządza szkice elementów konstrukcyjnych blacharki samochodowej. Dobiera materiały konstrukcyjne i pomocnicze zgodnie z dokumentacją technologiczną. Wykonuje pomiary z zastosowaniem różnych technik, narzędzi i przyrządów. Wykonuje obliczenia technologiczne. Ocenia stan techniczny nadwozi pojazdów samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego. Rozróżnia rodzaje zużycia i uszkodzenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych. Posługuje się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi w pracach blacharskich. Przygotowuje nadwozie pojazdu samochodowego do naprawy. Wykonuje podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej. Blacharz samochodowy łączy różne rodzaje blach oraz elementy wykonane z blachy, naprawia nadwozia i kabiny samochodowe wykonane z blachy. Potrafi też naprawiać elementy nadwozi samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Montuje elementy nadwozia samochodowego oraz wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego po naprawie. Sprawdza jakość wykonanych napraw nadwozi samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Środowisko pracy

Warunki pracy blacharza są zróżnicowane. Czasami są one względnie dobre, a czasami uciążliwe. Praca odbywa się przeważnie w pozycji stojącej. Najczęściej blacharz pracuje w pomieszczeniach zamkniętych: hala fabryczna, warsztat samochodowy, duży salon samochodowy połączony z serwisem. Pracy zwykle towarzyszy hałas, zwłaszcza przy krojeniu, zwijaniu i wyklepywaniu blachy. Powietrze może być zanieczyszczone tlenkami cynku oraz oparami kwasu solnego, którym oczyszcza się blachę. Oprócz wysokich kwalifikacji mistrzowie blacharstwa wykazują często uzdolnienia artystyczne.

Terminy rekrutacji

Przebieg rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji na rok szkolony 2017/18


Ważne daty

od 08 maja do 09 czerwca 2017 roku Przyjmowanie podań w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:

 • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • kopia zaświadczenia o szczegółowych      wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o    braku przeciwskazań do podjęcia nauki w naszej szkole
 • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie
30 czerwca 2017r. do godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 30 czerwca do 05 lipca 2017 r. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
07 lipca 2017 roku do godz. 10.00 Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

do 28 sierpnia 2017r. Nabór uzupełniający – przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez szkoły posiadające wolne miejsca.

 

Nasi partnerzy