SAMORZĄD SZKOLNY

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Opiekun

 • mgr Barbara Piotrowska
 • mgr Anna Jaworska – Strzelec

Przewodniczący

 • JAKUB GŁÓD, kl. 3eTM

Zastępcy

 • Dawid Ustrzycki, kl. 2vT
 • Grzegorz Kupczyk, kl. 3eTM

Sekcja zastępstw

 • Artur Antoń, kl. 3vT
 • Michał Kuźniar, kl. 2vT

Szczęśliwy numerek

 • Damian Ferenc, kl. 1vT

Sekcja dziennikarska

 • Dawid Micał, kl. 3vT
 • Marcin Wiktor Zając, kl. 3vT
 • Rafał Baran, kl. 2az

Sekcja fotograficzna

 • Jakub Paja, kl. 2vT

Rada Młodzieży Rzeszowa

 • Jakub Pelc, kl. 4fT
 • Michał Twardowski, kl. 4fT
 • Jakub Głód, kl. 3eTM

Protokoły/Sprawozdania

 • Dawid Ustrzycki, kl. 2vT
 • Grzegorz Kupczyk, kl. 3eTM

Dokumenty

PLAN PRACY SAMORZĄDU 2016/17

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego w I półroczu 2016/17