Strefa Rady Rodziców Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Prezydium Rady Rodziców

  • Zbigniew Głód – przewodniczący
  • Jacek Krzyżanowski – wiceprzewodniczący
  • Helena Cymerys- wiceprzewodnicząca
  • Chłopek Danuta – sekretarz
  • Alicja Rachwał – skarbnik
  • Feret Renata – Członek PRR
  • Lubas Józefa – Członek PRR

Komisja rewizyjna

  • Jan Oczoś – Przewodniczący
  • Cyran Jadwiga – Członek KR
  • Tomasz Haligowski – Członek KR

Konto Rady Rodziców

65 9162 0000 2001 0016 8016 0001

 

 Kompetencje Rady Rodziców

 

Regulamin Rady Rodziców 

Komunikaty Rady Rodziców

Sprawozdania Rady Rodziców