Strefa Rady Rodziców Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Prezydium Rady Rodziców

  • Agnieszka Kulińska – Przewodniczący
  • Adam Bajda – I Zastępca Przewodniczącego
  • Dorota Surowiec – II Zastępca Przewodniczącego
  • Katarzyna Solak – Skarbnik
  • Anna Bator – Sekretarz
  • Elżbieta Kotlińska – Członek

Komisja Rewizyjna

  • Kazimierz Szczepan – Przewodniczący
  • Artur Antosz – Sekretarz
  • Jadwiga Cyran – Członek

Konto Rady Rodziców

65 9162 0000 2001 0016 8016 0001

 

 Kompetencje Rady Rodziców

 

Regulamin Rady Rodziców 

Komunikaty Rady Rodziców

Sprawozdania Rady Rodziców