Wzory podań


Numer konta do wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych:

  • duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł
  • duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

Powyższe opłaty należy wnosić na konto:

BANK PKO BP, nr rachunku: 25 1020 4391 0000 6402 0144 9651
z dopiskiem: opłata za duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej; imię i nazwisko ucznia ZSSam.