Życie każdej szkoły regulują liczne dokumenty. Są to zarówno akty prawne w postaci ustaw i rozporządzeń, jak i dokumenty wewnętrzne, określające pracę szkoły i zasady pracy nauczycieli oraz prawa i obowiązki uczniów.

Przepisy wewnątrzszkolne są tworzone przez personel szkoły i dostosowywane do jej potrzeb i wymagań. Można je znaleźć w następujących dokumentach:

 

  1. Statut Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie
  2. Plan rozwoju szkoły
  3. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  4. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)
  5. Przedmiotowe systemy oceniania:

 

Regulaminy:

 

Polityka prywatności