Życie każdej szkoły regulują liczne dokumenty. Są to zarówno akty prawne w postaci ustaw i rozporządzeń, jak i dokumenty wewnętrzne, określające pracę szkoły i zasady pracy nauczycieli oraz prawa i obowiązki uczniów.

Przepisy wewnątrzszkolne są tworzone przez personel szkoły i dostosowywane do jej potrzeb i wymagań. Można je znaleźć w następujących dokumentach:

  1. Statut Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie
  2. Statut Szkoły Branżowej II Stopnia
  3. Plan rozwoju szkoły
  4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Procedury

Regulaminy

Wytyczne

Instrukcje

Polityka prywatności

Skip to content