Życie każdej szkoły regulują liczne dokumenty. Są to zarówno akty prawne w postaci ustaw i rozporządzeń, jak i dokumenty wewnętrzne, określające pracę szkoły i zasady pracy nauczycieli oraz prawa i obowiązki uczniów.

Przepisy wewnątrzszkolne są tworzone przez personel szkoły i dostosowywane do jej potrzeb i wymagań. Można je znaleźć w następujących dokumentach:

 1. Statut Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie
 2. Statut Szkoły Branżowej II Stopnia
 3. Plan rozwoju szkoły
 4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 5. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)
 6. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Branżowej II Stopnia
 7. Przedmiotowe systemy oceniania:
Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum nr 11
4-letniego (po gimnazjum)5-letniego (po szkole podstawowej)
 • informatyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • religia/etyka
Wymagania edukacyjne dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia
po gimnazjumpo szkole podstawowej

Procedury

Regulaminy

Instrukcje

Polityka prywatności

Skip to content