„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów cywilizacji”

Maria Dąbrowska
Witamy na stronie internetowej biblioteki Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Warszawskiej 26 a. Serwis, który właśnie oglądasz, ma na celu przybliżyć Ci ofertę naszej biblioteki, czytelni oraz internetowego centrum multimedialnego. Na naszej stronie znajdziesz wyczerpujące informacje dotyczące bieżącej działalności biblioteki.

 Zapraszamy!


O naszej bibliotece

Nieodłącznym elementem każdej szkoły jest biblioteka, czyli pracownia służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej…


Aktualności

Godziny pracy

Z A P R A S Z A M Y

 

Poniedziałek 8.00 – 15.00

Wtorek 8.00 – 15.00

Środa 8.00 – 14.00

Czwartek 8.00 – 14.00

Piątek 8.00 – 14.00


Zbiory biblioteki

W zbiorach biblioteki znajdują się oprócz literatury pięknej i lektur książki techniczne, czasopisma, filmy na płytach CD/DVD oraz kasetach video. Zachęcamy do korzystania.


Czytelnia on-line


Regulamin


Pracownicy