• Nauczyciel dyplomowany – absolwent Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie.
 • Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych samochodowych (silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, budowa pojazdów samochodowych, technologia naprawy i obsługi pojazdów samochodowych oraz przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami).
 • Nauczyciel akademicki Politechniki Rzeszowskiej – Wydział Zarządzania, kierunek – logistyka, specjalność – komunikacja i transport. Nauczane przedmioty: inżynieria transportu, środki transportu i przewóz osób.
 • Rzeczoznawca samochodowy – Biegły Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
 • Diagnosta samochodowy  – komplet uprawnień.
 • Egzaminator Okręgowej Komisji egzaminacyjnej w Krakowie egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych.
 • Egzaminator Komisji Egzaminacyjnej Wojewody Rzeszowskiego do sprawdzania kwalifikacji  instruktorów i kandydatów na instruktorów prowadzących szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców pojazdów silnikowych wszystkich kategorii prawa jazdy.
 • Egzaminator Komisji Egzaminacyjnej Wojewody Rzeszowskiego do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.
 • Instruktor – wykładowca osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi  wszystkich kategorii prawa jazdy.
 • Prawo jazdy – komplet kategorii.

INFORMACJE

Stanowisko/nauczane przedmioty:  nauczyciel przedmiotów zawodowych samochodowych oraz przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.

Nazwa pracowni:

pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych,  parter, sala nr 11

KONSULTACJE

Przygotowanie uczniów klas zawodowych i technikum do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe o specjalności „Technik pojazdów samochodowych” i „Mechanik pojazdów samochodowych” w formie konsultacji w każdy poniedziałek w godz. 14:50 – 15:35, sala nr 11

WYKSZTAŁCENIE

 • 2002 – 2005 – Politechnika Rzeszowska – Studia inżynierskie – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność – Pojazdy Samochodowe
 • 2001 – 2003 – Uniwersytet Rzeszowski – Studia magisterskie uzupełniające – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, kierunek – Wychowanie  techniczne, specjalność – Ogólnotechniczna i Nauczanie Informatyki
 • 1998 – 2001 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Studia licencjackie – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, kierunek – Wychowanie techniczne, specjalność – ogólnotechniczna i Nauczanie Informatyki
 • 1988 – 1991 – Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie – Technikum Samochodowe – specjalność – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • 1979 – 1982 – Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie – Zasadnicza Szkoła Samochodowa – specjalność – mechanik kierowca pojazdów samochodowych

HOBBY 

motoryzacja, literatura techniczna, historia polski i świata, geografia polski i świata, turystyka, podróże, muzyka, filmy i sport

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Zadania teoretyczne i praktyczne, testy próbne, prezentacje i filmy dydaktyczne o tematyce motoryzacyjnej, pod kątem przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami, budowy, obsługi, naprawy, diagnostyki i eksploatacji pojazdów samochodowych, przygotowujące uczniów klas zawodowych  i  technikum do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe o specjalności  „Technik pojazdów samochodowych”  i  „Mechanik pojazdów samochodowych”.

Skip to content