<h1>Tytuł: Lakiernik</h1>
<h2>Nr zawodu: 741203</h2>
<h2><b> CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE</b></h2>
Lakiernik samochodowy wykonuje czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych. Przygotowuje powierzchnię, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;

2) nanoszenia powłok lakierniczych;

3) wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.
<h2><b>EFEKTY KSZTAŁCENIA</b></h2>
<h2>Możliwości zatrudnienia oraz płace</h2>
Pracę w zawodzie lakiernika oferują warsztaty samochodowe i fabryki samochodów. Można również założyć własny zakład – warsztat lakierniczy. Przeciętne wynagrodzenie w tej grupie zawodowej …
<h2>Środowisko pracy</h2>
Miejscem pracy lakiernika są hale fabryczne lub znacznie mniejsze, prywatne warsztaty lakiernictwa samochodowego. Jedne i drugie muszą ściśle odpowiadać rygorystycznym normom ekologicznym. Pomimo stosowania coraz skuteczniejszych zabezpieczeń i wprowadzania stale udoskonalanej technologii, nie udało się wyeliminować z pracy lakiernika wszystkich zagrożeń dla zdrowia. Najpoważniejsze z nich to możliwość zatrucia oparami farb i lakierów (nawet ekologicznych), alergie i choroby układu oddechowego będące efektem wdychania pyłów powstających podczas szlifowania.
<h2></h2>
<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/Tcm9YWkIji0″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>
<h2>Zawody pokrewne</h2>
<ul>
<li>blacharz samochodowy</li>
<li>mechanik samochodowy</li>
<li>kierowca – mechanik</li>
<li></li>
</ul>

Lakiernik

Nr zawodu: 741203

Kwalifikacja: MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

Uczeń nabywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu napraw lakierniczych nadwozi samochodowych. Poznaje metody przygotowania oraz finalnego lakierowania nadwozi samochodowych, dobierania kolorów lakierów i zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi.

Ponadto nabywa wiedzę i doświadczenie w zakresie renowacji powłok lakierniczych pojazdów oraz w zabezpieczaniu powłok przed wpływem środowiska.

Umiejętności praktyczne uczeń nabywa w Centrum Kształcenia Zawodowego, które dysponuje nowoczesna kabiną lakierniczą, zapewniającym bezpieczną pracę oraz właściwy przebieg procesu przygotowania i lakierownia pojazdu.

Absolwent jest doskonale przygotowany do korzystania nowoczesnych narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przy pracach lakierniczych, zdobywa zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Ponadto w czasie nauki uczeń zdobywa umiejętności przygotowujące go do egzaminu na prawo jazdy kat. B.

Program nauczania uwzględnia również problem odnalezienia się absolwenta w obszarze gospodarki rynkowej: absolwent jest dobrze przygotowany do zaistnienia na rynku pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Skip to content