Kalendarz roku szkolnego 2023/24

 

Pobierz kalendarz w formacie PDF

4.09.2023
godz. 10.30
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
4.09.2023
Termin założenia elektronicznych dzienników lekcyjnych.
1 – 22.09.2023
Dni Patrona Szkoły

Dni Patrona Szkoły – pogadanki na lekcjach wychowawczych oraz akademia poświęcona rocznicy wybuchu II wojny światowej i upamiętnieniu Obrońców Westerplatte połączone z przyrzeczeniem klas pierwszych. Przygotowują: A. Kwiecińska, A. Pałys, P. Rejman.
Ślubowanie przedstawicieli uczniów klas pierwszych przygotowują:
wychowawcy klas pierwszych, P. Rejman

wrzesień 2023
Zebrania Komisji Przedmiotowych – ustalenie planu pracy.
wrzesień 2023
Pielgrzymka dla maturzystów
15.09.2023
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Spotkanie wychowawców wszystkich klas pierwszych i piątych technikum z rodzicami. Opracowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych.

do 15.09.2023
Uaktualnienie dokumentacji

Uaktualnienie dokumentacji – arkusze ocen, plany wychowawcze, rozkłady materiału nauczania, wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, przedmiotowe zasady oceniania.

19.09.2023
(duża przerwa)
Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Szkoły.

13.10. 2023
godz. 12.20
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Odpowiedzialni: Agnieszka Szura-Kluz, Agnieszka Sharp.

10.11.2023
(po dużej przerwie)
Akademia z okazji Święta Niepodległości

 Przygotowują: A. Jaworska-Strzelec, B. Gajewska

10.11.2023
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu.

listopad 2023
Próbna matura

Próbny egzamin maturalny (pisemny).

12.12.2023
Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna półroczna dla klas 5 Technikum i dla 2 klas Szkoły Zaocznej.

15.12.2023
godz. 16.00
Zakończenie semestru dla klas 4 Technikum

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów klas 5 Technikum i dla 2 klas Szkoły Zaocznej. 

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów klas 5 Technikum.
Konsultacje dla rodziców uczniów pozostałych klas.

22.12.2023
godz. 12.20
Spotkanie opłatkowe

Przedświąteczne spotkanie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Organizują: diak. M. Zawiślak, M. Kulon

23-31.12.2023
Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne dla wszystkich uczniów.

styczeń 2024
Studniówka

Bal studniówkowy klas maturalnych.

9.01.2022
część praktyczna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klas 4 Technikum – technik pojazdów samochodowych oraz klas 2 Szkoły Zaocznej.

10.01- 15.01.2024
część pisemna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klas 5 Technikum (technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik) oraz dla klas 2 Szkoły Zaocznej.

12.01-06.02.2024
część praktyczna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klasy 5aTs (technik mechatronik).

16.01.2024
Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna półroczna dla klas I,II,III, IV Technikum nr 11 oraz Szkoły Branżowej I Stopnia, 1aB2 i 1bB2.

19.01.2024
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu.

22.01.2024
drugie półrocze/semestr
Początek II półrocza

Początek drugiego półrocza dla klas I,II,III i IV T oraz SBI oraz początek drugiego semestru w klasach 1aB2, 1bB2.

29.01-11.02.2024
Ferie zimowe

Dni wolne dla wszystkich uczniów.

marzec 2024
Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne.

08.03.2024
Dzień Kobiet

Akademia z okazji Dnia Kobiet.
Przygotowują: G. Tłuczek, A. Sokołowski.

22.03.20224
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu (dotyczy wszystkich klas).

28.03-2.04.2024
Wielkanoc

Wiosenna przerwa świąteczna.

24.04.2024
godz. 12.20
Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna dla klas 5 Technikum nr 11 i dla drugich klas Szkoły Zaocznej.

26.04.2024
godz. 12.20
Zakończenie zajęć w klasach 4 technikum

Zakończenie zajęć w klasach 5 Technikum oraz w Szkole Zaocznej,

Uroczyste pożegnanie klas maturalnych (przygotowuje Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami).

kwiecień 2024
Dni otwarte
Dzień Otwartych Drzwi

Dni Otwartej Szkoły. 
Przygotowuje A. Wiechecka wraz z Zespołem ds. Promocji oraz Zespół ds. sportu.

30.04.2024
duża przerwa
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczysty Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja. 
Przygotowują: Joanna Suszka, Marta Sternik.

7,8,9.05.2024
Matury

Egzamin maturalny – dni wolne od zajęć teoretycznych w szkole dla wszystkich uczniów.

22.05.2024
godz. 16.00-17.00
Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas.

06.06.2024
(duża przerwa)
Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Szkoły.

4-10.06.2024
część pisemna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla klas IV T - egzamin w formie elektronicznej.

3-19.06.2024
część praktyczna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla klas IV Technikum Ts w zawodzie: technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik.

14.06.2024
Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna dla pozostałych klas.

21.06.2024
Zakończenie zajęć

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – rozdanie świadectw.

21.06.2024
Konferencja plenarna

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej.

22.06-31.08.24
Wakacje

Ferie letnie.

Ustawowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Święta państwowe, kościelne i inne

  • 1 listopad 2023 (środa) Wszystkich Świętych
  • 1 maj 2024 (środa) Święto Pracy
  • 3 maj 2024 (piątek) Święto Konstytucji 
  • 30 maj 2023 (czwartek) Boże Ciało

2.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole:

 

   Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia

 – 23.11. 2023(czwartek) – próbna matura (egzamin z j. obcego)

 – 9.01.2024 (wtorek) – praktyczny egzamin z kwalifikacji

 – 2 maja 2024 (czwartek)

 – 7,8,9,10.05. 2024 (wtorek, środa, czwartek, piątek) – egzamin maturalny

 

 – 31.05.2024  – piątek po święcie Bożego Ciała

Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie będą dostępne dla uczniów w szkole w następujących terminach:

 

Wyniki z sesji styczeń-luty 2024 – od 3 kwietnia 2024

Dyplomy dla absolwentów Technikum – od 27 maja 2024

 

 

 

Wyniki z sesji czerwiec-lipiec 2024 – od 2 września 2024

Skip to content