Pobierz kalendarz w formacie PDF

1.09.2016
godz. 10.30
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
16.09.2016
Termin założenia elektronicznych dzienników lekcyjnych.
16 – 30.09.2016
Dni Patrona Szkoły
Pogadanki na lekcjach wychowawczych, apel poświęcony rocznicy wybuchu II wojny światowej i upamiętnieniu Obrońców Westerplatte połączone z przyrzeczeniem klas pierwszych. (Odpowiedzialni: B. Gajewska, A. Czarnik, A. Depowska)
wrzesień 2016
godz. 10.30
Zebrania Komisji Przedmiotowych – ustalenie planu pracy.
16.09.2016
godz. 17.00
Spotkanie wychowawców wszystkich klas pierwszych i czwartych technikum z rodzicami
do 16.09.2016
Uaktualnienie dokumentacji – arkusze ocen, plany wychowawcze, rozkłady materiału nauczania itp
23.09.2016
(duża przerwa)
Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Szkoły.
Skip to content