Pobierz kalendarz w formacie PDF

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Termin założenia elektronicznych dzienników lekcyjnych.
Dni Patrona Szkoły
Pogadanki na lekcjach wychowawczych, apel poświęcony rocznicy wybuchu II wojny światowej i upamiętnieniu Obrońców Westerplatte połączone z przyrzeczeniem klas pierwszych. (Odpowiedzialni: B. Gajewska, A. Czarnik, A. Depowska)
Zebrania Komisji Przedmiotowych – ustalenie planu pracy.
Spotkanie wychowawców wszystkich klas pierwszych i czwartych technikum z rodzicami
Uaktualnienie dokumentacji – arkusze ocen, plany wychowawcze, rozkłady materiału nauczania itp
Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Szkoły.
Skip to content