Pobierz kalendarz w formacie PDF

1.09.2020
godz. 10.30
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
11.09.2020
Termin założenia elektronicznych dzienników lekcyjnych.
14 – 25.09.2020
Dni Patrona Szkoły

Pogadanki na lekcjach wychowawczych oraz apel poświęcony rocznicy wybuchu II wojny światowej i upamiętnieniu Obrońców Westerplatte połączone z przyrzeczeniem klas pierwszych. Przygotowują: Joanna Tobiasz, Paweł Rejman Ślubowanie przedstawicieli uczniów klas pierwszych przygotowują: wychowawcy klas pierwszych

wrzesień 2020
godz. 10.30
Zebrania Komisji Przedmiotowych – ustalenie planu pracy.
wrzesień 2020
Pielgrzymka dla maturzystów
04.09.2020
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Spotkanie wychowawców wszystkich klas pierwszych i czwartych technikum z rodzicami. Opracowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych

do 11.09.2020
Uaktualnienie dokumentacji

Arkusze ocen, plany wychowawcze, PSO, rozkłady materiału nauczania, wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

18.09.2020
(duża przerwa)
Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Szkoły.

13.10. 2020
godz. 12.20
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Odpowiedzialni: Agnieszka Szura-Kluz, Agnieszka Sharp.

10.11.2020
(po dużej przerwie)
Akademia z okazji Święta Niepodległości

 Przygotowują: Anna Pałys, Katarzyna Bieniarz, Paweł Rejman.

06.11.2020
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu.

listopad 2020
Próbna matura

Próbny egzamin maturalny (pisemny).

20.11.2020
Próbny egzamin z kwalifikacji

Próbny egzamin pisemny z kwalifikacji dla klas 4 Technikum Próbny egzamin praktyczny dla klas 4 Technikum (technik pojazdów samochodowych) – dzień wolny w szkole dla pozostałych klas Technikum.

09.12.2020
Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna półroczna dla klas 4 Technikum.

11.12.2020
godz. 16.00
Konsultacje semestralne

Zakończenie I semestru dla klas 4 Technikum. Spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów klas 4 Technikum. Konsultacje dla rodziców uczniów pozostałych klas.

21.12.2020
godz. 12.20
Spotkanie opłatkowe

Przedświąteczne spotkanie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Organizują: Monika Kulon, ks. Mateusz Kowalski. (Forma spotkania zależna od aktualne sytuacji związanej z rozwojem pandemii).

23-31.12.2020
Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne dla wszystkich uczniów.

styczeń 2021
Studniówka

Bal studniówkowy klas maturalnych.

11.01.2021
część praktyczna
Egzamin zawodowy

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klas 4 Technikum – technik pojazdów samochodowych.

12.01.2021
część pisemna
Egzamin zawodowy

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klas 4 Technikum (technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik).

15.01-17.01.2021
część praktyczna
Egzamin zawodowy

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klasy 4 adT (technik mechatronik).

26.01.2021
Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna półroczna dla klas I,II,III Technikum nr 11 oraz Szkoły Branżowej I Stopnia.

29.01.2021
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu.

1-14.02.2021
Ferie zimowe

Dni wolne dla wszystkich uczniów.

15.02.2021
drugie półrocze
Początek II półrocza

Początek drugiego półrocza dla klas I,II, i III T oraz SBI.

marzec 2021
Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne.

08.03.2021
Dzień Kobiet

Akademia z okazji Dnia Kobiet.
Przygotowują: K. Miąsik, A. Sokołowski.

25.03.2021
część pisemna
Egzamin zawodowy

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla klas III Technikum i SBI (tylko część pisemna).

1-06.04.2021
Wielkanoc

Wiosenna przerwa świąteczna.

09.04.2021
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu (dotyczy wszystkich klas).

27.04.2021
godz. 12.20
Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna dla klas 4 Technikum nr 11.

30.04.2021
godz. 12.20
Zakończenie zajęć w klasach 4 technikum

Zakończenie zajęć w klasach 4 T Uroczyste pożegnanie klas maturalnych (przygotowuje Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami).

kwiecień 2021
Dni otwarte
Dzień Otwartych Drzwi

Dni Otwarte Szkoły. 
Przygotowuje A. Wiechecka wraz z Zespołem ds. Promocji oraz Zespół ds. sportu.

30.04.2021
duża przerwa
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczysty Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja. 
Przygotowują: Adela Kwiecińska, Marta Sternik, Paweł Rejman.

4,5,6.05.2021
Matury

Egzamin maturalny – dni wolne dla wszystkich uczniów szkoły.

20.05.2021
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas.

07.06.2021
(duża przerwa)
Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Szkoły.

22.06.2021
część pisemna
Egzamin zawodowy

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla klas III T i SBI (dzień wolny dla uczniów klas młodszych Technikum).

26.06-08.07..2021
część praktyczna
Egzamin zawodowy

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla klas III Technikum i SBI.

18.06.2021
Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna dla pozostałych klas.

25.06.2021
Zakończenie zajęć

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – rozdanie świadectw.

25.06.2021
Konferencja plenarna

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej.

26.06-31.08.21
Wakacje

Ferie letnie.

Ustawowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Święta państwowe, kościelne i inne

 

  • 14 październik 2020 (środa)
  • 11 listopad 2020 (środa)
  • 6 styczeń 2021 (środa)
  • 3 maj 2021 (poniedziałek)
  • 3 czerwiec 2021 (czwartek)
Skip to content