Pobierz kalendarz w formacie PDF

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Termin założenia elektronicznych dzienników lekcyjnych.
Dni Patrona Szkoły

Pogadanki na lekcjach wychowawczych oraz apel poświęcony rocznicy wybuchu II wojny światowej i upamiętnieniu Obrońców Westerplatte połączone z przyrzeczeniem klas pierwszych. Przygotowują: Joanna Tobiasz, Paweł Rejman Ślubowanie przedstawicieli uczniów klas pierwszych przygotowują: wychowawcy klas pierwszych

Zebrania Komisji Przedmiotowych – ustalenie planu pracy.
Pielgrzymka dla maturzystów
Wywiadówka

Spotkanie wychowawców wszystkich klas pierwszych i czwartych technikum z rodzicami. Opracowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych

Uaktualnienie dokumentacji

Arkusze ocen, plany wychowawcze, PSO, rozkłady materiału nauczania, wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Szkoły.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Odpowiedzialni: Agnieszka Szura-Kluz, Agnieszka Sharp.

Akademia z okazji Święta Niepodległości

 Przygotowują: Anna Pałys, Katarzyna Bieniarz, Paweł Rejman.

Wywiadówka

Spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu.

Próbna matura

Próbny egzamin maturalny (pisemny).

Próbny egzamin z kwalifikacji

Próbny egzamin pisemny z kwalifikacji dla klas 4 Technikum Próbny egzamin praktyczny dla klas 4 Technikum (technik pojazdów samochodowych) – dzień wolny w szkole dla pozostałych klas Technikum.

Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna półroczna dla klas 4 Technikum.

Konsultacje semestralne

Zakończenie I semestru dla klas 4 Technikum. Spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów klas 4 Technikum. Konsultacje dla rodziców uczniów pozostałych klas.

Spotkanie opłatkowe

Przedświąteczne spotkanie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Organizują: Monika Kulon, ks. Mateusz Kowalski. (Forma spotkania zależna od aktualne sytuacji związanej z rozwojem pandemii).

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne dla wszystkich uczniów.

Studniówka

Bal studniówkowy klas maturalnych.

Egzamin zawodowy

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klas 4 Technikum – technik pojazdów samochodowych.

Egzamin zawodowy

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klas 4 Technikum (technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik).

Egzamin zawodowy

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klasy 4 adT (technik mechatronik).

Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna półroczna dla klas I,II,III Technikum nr 11 oraz Szkoły Branżowej I Stopnia.

Wywiadówka

Spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu.

Ferie zimowe

Dni wolne dla wszystkich uczniów.

Początek II półrocza

Początek drugiego półrocza dla klas I,II, i III T oraz SBI.

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne.

Dzień Kobiet

Akademia z okazji Dnia Kobiet.
Przygotowują: K. Miąsik, A. Sokołowski.

Egzamin zawodowy

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla klas III Technikum i SBI (tylko część pisemna).

Wielkanoc

Wiosenna przerwa świąteczna.

Wywiadówka

Spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu (dotyczy wszystkich klas).

Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna dla klas 4 Technikum nr 11.

Zakończenie zajęć w klasach 4 technikum

Zakończenie zajęć w klasach 4 T Uroczyste pożegnanie klas maturalnych (przygotowuje Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami).

Dzień Otwartych Drzwi

Dni Otwarte Szkoły. 
Przygotowuje A. Wiechecka wraz z Zespołem ds. Promocji oraz Zespół ds. sportu.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczysty Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja. 
Przygotowują: Adela Kwiecińska, Marta Sternik, Paweł Rejman.

Matury

Egzamin maturalny – dni wolne dla wszystkich uczniów szkoły.

Wywiadówka

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas.

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Szkoły.

Egzamin zawodowy

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla klas III T i SBI (dzień wolny dla uczniów klas młodszych Technikum).

Egzamin zawodowy

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla klas III Technikum i SBI.

Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna dla pozostałych klas.

Zakończenie zajęć

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – rozdanie świadectw.

Konferencja plenarna

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej.

Wakacje

Ferie letnie.

Ustawowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Święta państwowe, kościelne i inne

 

  • 14 październik 2020 (środa)
  • 11 listopad 2020 (środa)
  • 6 styczeń 2021 (środa)
  • 3 maj 2021 (poniedziałek)
  • 3 czerwiec 2021 (czwartek)
Skip to content