Informacje o egzaminie z kwalifikacji zawodowych

Informacje o egzaminie z kwalifikacji zawodowych

Terminy egzaminu:

  • 22 czerwca 2020 r (poniedziałek) – część praktyczna, kwalifikacja M.42 (poprawka dla absolwentów klas klas czwartych), godz. 13.00, sala 30
  • 23 czerwca 2020 r (wtorek) – część pisemna egzaminu, kwalifikacje: MG18, MG12, MG27, EE02, zdają uczniowie wszystkich klas trzecich technikum i szkoły branżowej.

Szczegółowy harmonogram egzaminów w dniach 22 i 23 czerwca jest wywieszony w gablocie przy wejściu głównym do szkoły, ponadto jest dostępny pod linkiem wysłanym uczniom przez dziennik elektroniczny.

Część praktyczną w kwalifikacjach EE02, MG 18, MG12, MG27 uczniowie zdają w Centrum Kształcenia Praktycznego zgodnie z wywieszonym harmonogramem, który jest również dostępny pod linkiem wysłanym przez dziennik elektroniczny.

Informacje dla zdających:

  1. Zdający zgłaszają się przy wyznaczonej sali co najmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu.
  2. Zdający musi posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz czarny długopis.
  3. Zabrania się wnoszenia na sale egzaminacyjne urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych).
  4. Zdający na części pisemnej we wszystkich kwalifikacjach oraz na części praktycznej w kwalifikacji M.42 może posiadać kalkulator prosty (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, procenty, pierwiastek).
  5. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas matur i egzaminów zawodowych są podane pod linkiem:
    https://samochodowka.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2020/06/procedury-bezpieczenstwa-zwiazane-z-organizacja-egzaminow-w-zssam.pdf 

Prosimy wszystkich uczniów o rygorystyczne przestrzeganie powyższych procedur.

Skrócony harmonogram egzaminu
z kwalifikacji w szkole

22 czerwca 2020 (poniedziałek):

1. Godzina 13.00, sala 30, kwalifikacja M.42, część praktyczna (poprawka), czas trwania egzaminu 120 minut.

23 czerwca 2020 (wtorek):

Część pisemna, czas trwania 60 minut

1. Godzina 10.00

– kwalifikacja M.18, 1 zdający, sala 31 (poprawka ze stycznia)

2. Godzina 10.00:

– kwalifikacja MG18, 64 zdających, sala 02 (sala gimnastyczna)

– kwalifikacja MG18, 40 zdających, sala 01 (świetlica)

– kwalifikacja MG18, 16 zdających, MG27, 4 zdających, sala 40

3. Godzina 12.00:

– kwalifikacja EE02, 25 zdających, sala 02 (sala gimnastyczna)

– kwalifikacja MG12, 12 zdających, sala 02 (sala gimnastyczna)