Informacje dla maturzystów o wynikach egzaminów

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 7 lipca 2023 r.
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach od 7 lipca 2023 r. w godz. 800-1430 w sekretariacie szkoły.
Warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego
  • 21 sierpnia 2023r.- egzaminy ustne
  • 22 sierpnia 2023r.- egzaminy pisemne

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów maturalnych i nie zdał jednego z nich oraz w terminie do 14 lipca 2023 r. złożył do dyrektora szkoły w sekretariacie Załącznik 7: Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Formularz jest dostępny na stronie internetowej OKE oraz w sekretariacie szkoły. Jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego 2023r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś) egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej wypełnij formularz, DRUKOWANYMI LITERAMI i złóż do dyrektora szkoły lub w sekretariacie najpóźniej 14 lipca 2023r.

Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila) na adres: sekretariat@zssam.resman.pl  albo złożony osobiście w siedzibie szkoły.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Dla zdających (absolwentów), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej i złożyli Załącznik 7- Oświadczenie.

  • Część ustna egzaminu poprawkowego – 21 sierpnia 2023 r. od godz. 900
  • Część pisemna egzaminu poprawkowego – 22 sierpnia 2023 r. godz. 900 (należy przyjść pół godziny wcześniej-830)

Wyniki! Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego po egzaminie poprawkowym – 8 września 2023r. oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach w godz. 800-1430, w sekretariacie szkoły.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments