Pobierz kalendarz w formacie PDF

1.09.2021
godz. 10.30
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
01.09.2021
Termin założenia elektronicznych dzienników lekcyjnych.
13 – 24.09.2021
Dni Patrona Szkoły

Dni Patrona Szkoły – pogadanki na lekcjach wychowawczych oraz apel poświęcony rocznicy wybuchu II wojny światowej i upamiętnieniu Obrońców Westerplatte połączone z przyrzeczeniem klas pierwszych. Przygotowują: Joanna Suszka, Paweł Rejman

Ślubowanie przedstawicieli uczniów klas pierwszych przygotowują wychowawcy klas pierwszych

wrzesień 2021
godz. 10.30
Zebrania Komisji Przedmiotowych – ustalenie planu pracy.
wrzesień 2021
Pielgrzymka dla maturzystów
03.09.2021
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Spotkanie wychowawców wszystkich klas pierwszych i czwartych technikum z rodzicami. Opracowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych

do 10.09.2021
Uaktualnienie dokumentacji

Arkusze ocen, plany wychowawcze, PSO, rozkłady materiału nauczania, wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

17.09.2021
(duża przerwa)
Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Szkoły.

13.10. 2021
godz. 12.20
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Odpowiedzialni: Agnieszka Szura-Kluz, Agnieszka Sharp.

10.11.2021
(po dużej przerwie)
Akademia z okazji Święta Niepodległości

 Przygotowują: Anna Pałys, Katarzyna Bieniarz, Paweł Rejman.

05.11.2021
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu.

listopad 2021
Próbna matura

Próbny egzamin maturalny (pisemny).

22.11.2021
Próbny egzamin z kwalifikacji

Próbny egzamin pisemny z kwalifikacji dla klas 4 Technikum Próbny egzamin praktyczny dla klas 4 Technikum (technik pojazdów samochodowych) – dzień wolny w szkole dla pozostałych klas Technikum.

08.12.2021
Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna półroczna dla klas 4 Technikum.

10.12.2021
godz. 16.00
Zakończenie semestru dla klas 4 Technikum

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów klas 4 Technikum.
Konsultacje dla rodziców uczniów pozostałych klas.

22.12.2021
godz. 12.20
Spotkanie opłatkowe

Przedświąteczne spotkanie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Organizują: Monika Kulon, ks. Mateusz Kowalski, ks. Nikodem Rybczyk. (Forma spotkania zależna od aktualne sytuacji związanej z rozwojem pandemii).

23-31.12.2021
Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne dla wszystkich uczniów.

styczeń 2022
Studniówka

Bal studniówkowy klas maturalnych.

10.01.2022
część praktyczna
Egzamin zawodowy

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klas 4 Technikum – technik pojazdów samochodowych.

11.01.2022
część pisemna
Egzamin zawodowy

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klas 4 Technikum (technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik).

12.01-06.02.2022
część praktyczna
Egzamin zawodowy

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klasy 4 adT (technik mechatronik).

25.01.2022
Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna półroczna dla klas I,II,III Technikum nr 11 oraz Szkoły Branżowej I Stopnia.

28.01.2022
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu.

31.01.2022
drugie półrocze
Początek II półrocza

Początek drugiego półrocza dla klas I,II, i III T oraz SBI.

14-27.02.2021
Ferie zimowe

Dni wolne dla wszystkich uczniów.

marzec 2022
Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne.

08.03.2022
Dzień Kobiet

Akademia z okazji Dnia Kobiet.
Przygotowują: K. Miąsik, A. Sokołowski.

25.03.2022
część pisemna
Egzamin zawodowy

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla klas III Technikum i SBI (tylko część pisemna).

08.04.2022
godz. 16.00 i 17.30
Wywiadówka

Spotkania wywiadowcze z rodzicami wg ustalonego harmonogramu (dotyczy wszystkich klas).

14-19.04.2022
Wielkanoc

Wiosenna przerwa świąteczna.

26.04.2022
godz. 12.20
Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna dla klas 4 Technikum nr 11.

29.04.2022
godz. 12.20
Zakończenie zajęć w klasach 4 technikum

Zakończenie zajęć w klasach 4 T Uroczyste pożegnanie klas maturalnych (przygotowuje Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami).

kwiecień 2022
Dni otwarte
Dzień Otwartych Drzwi

Dni Otwarte Szkoły. 
Przygotowuje A. Wiechecka wraz z Zespołem ds. Promocji oraz Zespół ds. sportu.

30.04.2021
duża przerwa
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczysty Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja. 
Przygotowują: Adela Kwiecińska, Marta Sternik, Paweł Rejman.

4,5,6.05.2021
Matury

Egzamin maturalny – dni wolne dla wszystkich uczniów szkoły.

20.05.2022
godz. 16.00-17.00
Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas.

07.06.2022
(duża przerwa)
Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Szkoły.

2-7.06.2022
część pisemna
Egzamin zawodowy

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla klas III T i SBI (dzień wolny dla uczniów klas młodszych Technikum).

1.06-19.07.2022
część praktyczna
Egzamin zawodowy

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla klas III Technikum i SBI.

15.06.2022
Konferencja klasyfikacyjna

Konferencja klasyfikacyjna dla pozostałych klas.

24.06.2022
Zakończenie zajęć

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – rozdanie świadectw.

24.06.2022
Konferencja plenarna

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej.

25.06-31.08.22
Wakacje

Ferie letnie.

Ustawowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Święta państwowe, kościelne i inne

  • 14 październik 2021 (czwartek)
  • 11 listopad 2021 (czwartek)
  • 6 styczeń 2022 (czwartek)
  • 3 maj 2022 (wtorek)
  • 16 czerwca 2022 (czwartek)
Skip to content