Informacje
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin zawodowy – CKE
Deklaracja przystąpienia do egzaminu


Informatory CKE

Zasadnicza Szkoła zawodowa
Technikum


Egzaminy z kwalifikacji
w Zespole Szkół Samochodowych

 
  styczeń 2023
listopad 2021 styczeń 2022
listopad 2020 styczeń 2021
listopad 2019 styczeń 2020
kwiecień 2019 czerwiec 2019
2018 styczeń 2019
2018

System egzaminów zawodowych

EGZAMINY ZAWODOWE W TECHNIKUM

Uczeń Technikum, zarówno w jednym jak i w drugim zawodzie w trakcie nauki zdaje 2 egzaminy zawodowe:

– I (pierwszy) – na koniec IV klasy

– III (drugi) – w połowie V klasy

Warunkiem uzyskania tytułu technika jest pozytywne zdanie tych dwóch egzaminów zawodowych oraz ukończenie technikum.

NIE MUSI BYĆ ZDANA MATURA

Absolwent otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie tytułu technika w określonym zawodzie. Certyfikat jest ważny na terenie całej UE.

Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Pisemny jest zdawany w szkole, praktyczny w CKZ SAWAS.

Egzamin pisemny realizowany jest w formie testów jednokrotnego wyboru, egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonego zadania praktycznego lub na wykonaniu dokumentacji z wykorzystaniem komputera lub w formie tradycyjnej, na papierze.

W celu dobrego przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych przeprowadzamy  egzaminy próbne, dzięki którym uczniowie zapoznają się z procedurami oraz tematyką egzaminów.

 

EGZAMINY ZAWODOWE W SZKOLE BRANŻOWEJ I stopnia

Uczeń kończący szkołę branżową I stopnia zdaje na koniec III klasy egzamin zawodowy w ramach swojego zawodu.

Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.  Egzamin  pisemny jest zdawany w szkole, praktyczny w Centrum Kształcenia Zawodowego SAWAS.

Egzamin pisemny ma formę testu jednokrotnego wyboru, natomiast praktyczny ma formę zadania praktycznego do wykonania (np. w przypadku mechanika pojazdów samochodowych – wymiana tarcz i klocków hamulcowych).

Zdanie egzaminu wraz z ukończeniem szkoły skutkuje otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w CKZ SAWAS zdają egzamin zawodowy w szkole i CKZ, natomiast uczniowie będący pracownikami młodocianymi zdają egzamin w Izbie Rzemieślniczej.

 

Skip to content