Informacje
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin zawodowy – CKE
Deklaracja przystąpienia do egzaminu


Informatory CKE

Zasadnicza Szkoła zawodowa
Technikum


Egzaminy z kwalifikacji
w Zespole Szkół Samochodowych

 
  czerwiec 2023
  styczeń 2023
listopad 2021 styczeń 2022
listopad 2020 styczeń 2021
listopad 2019 styczeń 2020
kwiecień 2019 czerwiec 2019
2018 styczeń 2019
2018

System egzaminów zawodowych

EGZAMINY ZAWODOWE W TECHNIKUM

Uczeń Technikum, zarówno w jednym jak i w drugim zawodzie w trakcie nauki zdaje 2 egzaminy zawodowe:

– I (pierwszy) – na koniec IV klasy

– III (drugi) – w połowie V klasy

Warunkiem uzyskania tytułu technika jest pozytywne zdanie tych dwóch egzaminów zawodowych oraz ukończenie technikum.

NIE MUSI BYĆ ZDANA MATURA

Absolwent otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie tytułu technika w określonym zawodzie. Certyfikat jest ważny na terenie całej UE.

Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Pisemny jest zdawany w szkole, praktyczny w CKZ SAWAS.

Egzamin pisemny realizowany jest w formie testów jednokrotnego wyboru, egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonego zadania praktycznego lub na wykonaniu dokumentacji z wykorzystaniem komputera lub w formie tradycyjnej, na papierze.

W celu dobrego przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych przeprowadzamy  egzaminy próbne, dzięki którym uczniowie zapoznają się z procedurami oraz tematyką egzaminów.

 

EGZAMINY ZAWODOWE W SZKOLE BRANŻOWEJ I stopnia

Uczeń kończący szkołę branżową I stopnia zdaje na koniec III klasy egzamin zawodowy w ramach swojego zawodu.

Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.  Egzamin  pisemny jest zdawany w szkole, praktyczny w Centrum Kształcenia Zawodowego SAWAS.

Egzamin pisemny ma formę testu jednokrotnego wyboru, natomiast praktyczny ma formę zadania praktycznego do wykonania (np. w przypadku mechanika pojazdów samochodowych – wymiana tarcz i klocków hamulcowych).

Zdanie egzaminu wraz z ukończeniem szkoły skutkuje otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w CKZ SAWAS zdają egzamin zawodowy w szkole i CKZ, natomiast uczniowie będący pracownikami młodocianymi zdają egzamin w Izbie Rzemieślniczej.

 

Skip to content