Informacje
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin zawodowy – CKE
Deklaracja przystąpienia do egzaminu


Informatory CKE

Zasadnicza Szkoła zawodowa
Technikum


Egzaminy z kwalifikacji
w Zespole Szkół Samochodowych