Informacje o egzaminie z kwalifikacji zawodowych

1. Terminy egzaminu:

21 czerwca 2021 r (poniedziałek) – część praktyczna, kwalifikacja MG.43 (poprawka dla absolwentów klas

klas czwartych Technikum),

22 czerwca 2021 r (wtorek) – część pisemna egzaminu, kwalifikacje: MG.18, MG.12, MG.23, MG.27, EE.02 (zdają

uczniowie wszystkich klas trzecich technikum i szkoły branżowej),

– część pisemna z kwalifikacji MG.43 i EE.21 (poprawka z sesji zimowej)

2. Szczegółowy harmonogram egzaminów w dniach 21 i 22 czerwca 2021 r jest wywieszony w gablocie przy wejściu

głównym do szkoły, ponadto jest dostępny pod linkami, które zostały wysłane do uczniów przez dziennik elektroniczny

3. Część praktyczną w kwalifikacjach EE02, MG 18, MG12, EE.21, uczniowie zdają w Centrum Kształcenia Praktycznego zgodnie z wywieszonym harmonogramem, który jest również dostępny pod linkiem wysłanym przez dziennik elektroniczny.

Informacje dla zdających:

1. Zdający zgłaszają się przy wyznaczonej sali co najmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu.

2. Zdający musi posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz czarny długopis.

3. Zabrania się wnoszenia na sale egzaminacyjne urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych).

4. Zdający na części pisemnej we wszystkich kwalifikacjach oraz na części praktycznej w kwalifikacji MG.43

może posiadać kalkulator prosty (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, procenty, pierwiastek).

5. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas matur i egzaminów zawodowych są podane pod linkiem: https://samochodowka.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2020/06/procedury-bezpieczenstwa-zwiazane-z-organizacja-egzaminow-w-zssam.pdf.

Prosimy wszystkich uczniów o rygorystyczne przestrzeganie powyższych procedur.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments