EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM!

Dla zdających (absolwentów), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej lub ustnej i złożyli Oświadczenie.

  • Część ustna egzaminu poprawkowego z języka angielskiego-21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) od godz. 9:00
  • Część pisemna egzaminu poprawkowego–22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00
  • Na egzamin należy przyjść pół godziny przed wyznaczoną godziną, czyli o godz. 8:30
  • Szczegółowy harmonogram wraz z listami zdających w poszczególnych salach zostanie wywieszony na terenie szkoły: na parterze i na piętrze I.
  • Przypominamy o zabraniu ze sobą długopisów z czarnym wkładem, dowodu osobistego i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie CKE.
    Wyniki!
  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego po egzaminie poprawkowym oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 8 września 2023 r. w godz. 800-1430, w sekretariacie szkoły.

 

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments