Rekrutacja do Branżowej Szkoły II Stopnia

Zapraszamy absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia   Proponujemy kontynuację kształcenia w Branżowej szkole II stopnia Nr 2 w zawodzie Technik pojazdów samochodowych.   Mechanicy i elektromechanicy pojazdów samochodowych  mogą uzyskać w Branżowej szkole II stopnia nr 2 tytuł technika.   Warunki przyjęcia: podanie i wniosek […]