- czytaj -

Informacje o egzaminie z kwalifikacji

Informacje o egzaminie z kwalifikacji Terminy egzaminu: 9 stycznia 2020 r (czwartek) – część praktyczna, kwalifikacje: E.18 – godz. 9.00, M.12,  M.42 –  godz. 13.00   10 stycznia 2020r (piątek) – część pisemna: Kwalifikacja E.19 – godz. 14.00, sala 31 Kwalifikacja M.12 –[...]
- czytaj -

Egzamin próbny z kwalifikacji

Egzamin próbny z kwalifikacji   25 listopad 2019 (poniedziałek) – godzina 8.00 – część pisemna M.42 oraz E.19 – godzina 10.00 – część praktyczna M.42 Informacje dla zdających 1. Zdający zgłaszają się przy wyznaczonej sali co najmniej pół godziny przed wyznaczoną[...]
- czytaj -

Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2018/2019

Informacja o egzaminach poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019 Egzaminy poprawkowe z poszczególnych przedmiotów odbędą się w dniu 28 sierpnia 2019 (środa) o godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej, gdzie wszyscy uczniowie będą odpowiadać w sposób pisemny. Jeżeli uczeń zdaje poprawkę z[...]
- czytaj -

Egzamin z kwalifikacji

Egzamin z kwalifikacji Informacje o egzaminie: Terminy egzaminu: 17 czerwca 2019 r (poniedziałek) – część praktyczna, kwalifikacja M.42 (poprawka dla absolwentów klas klas czwartych), godz. 13.00, sala 100 (świetlica) –  część praktyczna, kwalifikacja E.18, zdają uczniowie[...]
- czytaj -

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Informacje o egzaminie:   Terminy egzaminu:   9 stycznia 2019 r (środa) część praktyczna, kwalifikacja M.42, zdają uczniowie klas czwartych technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych część praktyczna, kwalifikacja E.18, zdają[...]
- czytaj -

Próbny egzamin z kwalifikacji

Próbny egzamin z kwalifikacji Harmonogram próbnego egzaminu z kwalifikacji w dniu 26 listopada 2018 (poniedziałek)   Sesja I  (godzina 8.00, etap pisemny, czas trwania 60 minut): Sala 40 Klasa 4 adT, kwalifikacja E.19, 17 zdających (technik mechatronik) Sala gimnastyczna Klasa 3 vT,[...]
- czytaj -

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe   Informacja o egzaminach poprawkowych w roku szkolnym 2017/2018 Informuję wszystkich zainteresowanych uczniów, że egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 24 sierpnia 2018 (piątek) o godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej, gdzie wszyscy uczniowie będą odpowiadać w[...]
- czytaj -

Próbny egzamin z kwalifikacji zawodowych

INFORMACJE  O  EGZAMINIE  PRÓBNYM W dniu 23 marca 2018 roku (piątek) odbędzie się  próbny egzamin z kwalifikacji dla uczniów klas trzecich Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wszystkie lekcje w tym dniu odbywają się zgodnie z planem. Uczniowie są zwolnieni z lekcji tylko na[...]
- czytaj -

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Informacje o egzaminach zawodowych Terminy egzaminów: 10 stycznia 2018 r (środa) – część praktyczna, kwalifikacja M.42, zdają uczniowie klas czwartych technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. 11 stycznia 2018 r (czwartek) – część pisemna egzaminu, kwalifikacje: E.03, E.19,[...]