Drodzy maturzyści

Drodzy absolwenci, maturzyści,

Proszę, aby chorujący na alergię albo inne schorzenie,
którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie przekazali tę informację
e-mailem na sekretariat@zssam.resman.pl

Dyrekcja szkoły musi posiadać taką wiedzę,
aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

Procedura na wypadek zagrożenia wystąpienia COVID19