EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM! Dla zdających (absolwentów), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej lub ustnej i złożyli Oświadczenie. Część ustna egzaminu poprawkowego z języka angielskiego-21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) od godz. […]

Informacje dla maturzystów o wynikach egzaminu

Informacje dla maturzystów o wynikach egzaminów Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 7 lipca 2023 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach od 7 lipca 2023 r. w godz. 800-1430 w sekretariacie szkoły. Warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego 21 sierpnia 2023r.- egzaminy ustne 22 sierpnia 2023r.- egzaminy […]