Wyniki rekrutacji do I tury projektu
„Przedsiębiorczy mechanik”