Historia Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie sięga 1955 roku.
Przez 62 lata szkoła przechodziła różne przeobrażenia organizacyjne i strukturalne (zmiany siedziby, dyrektorów i liczne reformy edukacyjne). Jedynym, niezmiennym elementem pozostaje nadal określenie „Samochodówka”. Mimo że jest to określenie kolokwialne, to zawsze jednoznacznie identyfikuje naszą szkołę.

Reforma systemu edukacji

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2017 r. 4-letnie technikum i 3- letnia zasadnicza szkoła zawodowa  ulega przekształceniu.  Na 5- letnie technikum i 5-letnia dwustopniowa szkół branżowa z 3- letnim pierwszym s topniem i 2- letnim drugim stopniem.      

Wiecej >
2017

Jubileusz 60-lecia

Uroczystości związane z jubileuszem 60–lecia Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie, rozpoczęły się 10 października 2015 roku, uroczystą Mszą Świętą w Kościele p.w. Świętego Józefa na Staromieściu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Białogłowski wraz z Księdzem Proboszczem Parafii na Staromieściu –Krzysztofem Gołąbkiem oraz katechetami Zespołu Szkół Samochodowych. We Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, […]

Wiecej >
2015

Zmiana dyrektora – (2007-obecnie) Zbigniew Pinkowski

W styczniu 2007 dyrektor Henryk Wolicki awansował na stanowisko wiceprezydenta Rzeszowa. Do końca roku szkolnego obowiązki dyrektora pełnił wicedyrektor Wojciech Kłoda, a od nowego roku szkolnego w fotelu dyrektora ZSS zasiadł pan Zbigniew Pinkowski.  Za jego kadencji szkoła nawiązała współpracę z firmą Mercedes Benz w Warszawie i w 2009 roku utworzona została pierwsza klasa autorska […]

Wiecej >
2007

Jubileusz 50-lecia

Obchody 50-lecia Zespołu Szkół Samochodowych były bardzo uroczyste. Rozpoczęte zostały Mszą Świętą w Kościele Świętego Józefa na Staromieściu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Górny. Poświęcony został również nowy sztandar szkoły ufundowany przez absolwentów. Po zakończeniu Mszy świętej wszyscy zgromadzeni w kościele uczniowie, absolwenci, goście honorowi, wśród których znaleźli się m.in. pan Tadeusz Ferenc- […]

Wiecej >
2005

Zmiana dyrektora – (1997-2007) Henryk Wolicki

W roku 1997 w wyniku konkursu stanowisko dyrektora objął pan Henryk Wolicki, dotychczasowy zastępca dyrektora, a wcześniej kierownik warsztatów. Dało się odczuć skutki niżu demograficznego, w ramach reorganizacji szkoła utraciła internat, a warsztaty zostały wcielone pod zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego. Mimo trudnych czasów dyrektor starał się pozyskiwać środki na remonty szkoły od sojuszników i sponsorów. […]

Wiecej >
1997

Zmiana dyrektora – (1990-1997) Jerzy Chmiel

Po rezygnacji Zbigniewa Cebuli w 1990 roku dyrektorem zostaje Jerzy Chmiel. Kolejne lata pracy szkoły, to liczne zmiany przepisów regulujących życie szkoły. Zawieszono egzaminy wstępne do technikum, wprowadzono kodowanie pisemnych prac maturalnych oraz zmiany nazewnictwa i skali ocen. W 1990 roku powstał w szkole sklepik szkolny.

Wiecej >
1990

Zmiana dyrektora – (1985-1990) Zygmunt Cebula

Od 1985 roku obowiązki dyrektora przejął pan Zygmunt Cebula. W ciągu 5 lat jego urzędowania podjęte zostały prace inwestycyjne, podłączono szkołę do ciepłowni miejskiej, likwidując kotłownię. Podjęto inicjatywę realizacji praktyk miesięcznych przez uczniów technikum w FSO w Bielsku-Białej oraz nawiązano kontakty ze szkołą w Stuttgarcie w Niemczech. Wraz z narodzinami III Rzeczpospolitej wprowadzono w 1989 […]

Wiecej >
1975

Zmiana nazwy szkoły

W 1975 Kurator Oświaty i Wychowania zmienił nazwę na obowiązującą do dziś – Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie. Ze względu na dużą popularność zawodu i wyż demograficzny, w niektórych latach szkoła liczyła 56 oddziałów i uczęszczało do niej ok. 20000 uczniów, a nauka odbywała się na dwie zmiany. Po 1980 roku w […]

Wiecej >
1975

Zmian dyrektora – (1974-1985) Zbigniew Mazur

W 1974 roku wszystkie typy szkół połączone zostały w Zespół Szkół Zawodowych nr 3. W tym samym roku zarządzanie nad szkołą przejął pan Zbigniew Mazur. Przez 11 lat jego administrowania w szkole zaszły różne zmiany. Nauka w technikum na podbudowie szkoły podstawowej trwała 5 lat. Oprócz dotychczasowych kierunków nauczania uruchomiono Zasadniczą Szkołę Samochodową dla Pracujących, […]

Wiecej >
1974

Zmiana dyrektora – (1959-1974) Klemens Jabłoński

Kolejnym dyrektorem został w 1959 roku pan Klemens Janicki, wybitny specjalista w branży samochodowej. Kierował szkołą przez 15 lat, aż do przejścia na emeryturę. W tym czasie poszerzył ofertę edukacyjną o: 3-letnią zasadniczą szkołę samochodową 3-letnie technikum po zasadniczej szkole zawodowej Podjął trud budowy nowych obiektów: szkoły, warsztatów, stacji obsługi i internatu. W 1967 roku […]

Wiecej >
1959

Powołanie dyrektora – (1955-1959) Władysław Lisak

Pierwszym dyrektorem szkoły został pan Władysław Lisak, a kierownikiem warsztatów był pan Tadeusz Synowiec. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna latem 1955 roku przystąpiły do organizowania szkoły i warsztatów szkolnych oraz ich zaopatrzenia. W placówce działały również biblioteka, komisje przedmiotowe, Samorząd Uczniowski, drużyna ZHP, SKS „Zryw”, chór i zespół muzyczny, koło czytelnicze, zespół recytatorski oraz Komitet Rodzicielski.

Wiecej >
1955

Powstanie szkoły

Otwarcie średniej zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej techników samochodowych podyktowane było potrzebami rozwijającego się gospodarczo nowego województwa rzeszowskiego oraz powstawaniem licznych zakładów pracy, a co za tym idzie, rozwojem transportu drogowego. Oprócz kierowców potrzebni byli fachowcy do obsługi bazy i naprawy taboru samochodowego. Po kilkumiesięcznych staraniach prowadzonych przez pana Jana Buczka (kierownika Ośrodka Szkolenia Zawodowego Kierowców […]

Wiecej >
1955